Διαφωνία ΟΜΥΛΕ για την «ενοποίηση» ΟΛΠ και ΣΕΠ

Την αντίθεσή τους στη λειτουργική ενοποίηση των Σταθμών Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ.) του λιμανιού του Πειραιά εκφράζουν η ΟΜΥΛΕ, η Ένωση Μονίμων και Δοκιμών Λιμενεργατών ΟΛΠ και ο Σύνδεσμος Εποπτών- Αρχιεργατών ΟΛΠ.

Σε ανακοίνωσή τους, επισημαίνουν ότι έχουν εκφράσει τις διαφωνίες τους, τόσο στην ηγεσία του ΟΛΠ, όσο και του ΥΝΝΠ για την ενοποίηση, καθώς θεωρούν ότι δημιουργεί προβλήματα και κινδύνους για τα εργασιακά τους δικαιώματα, ενώ έχουν ζητήσει να λάβουν θέση ΤΑΙΠΕΔ, Ρ.Α.Λ, Δ.Α.Λ, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την απόφαση του ΔΣ του ΟΛΠ να προχωρήσει σε συνέργεια με την ΣΕΠ στον χώρο του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ).

Στην ίδια ανακοίνωση καλούν τους αρμόδιους φορείς, καθώς επίσης και τα πολιτικά κόμματα να πάρουν θέση, ενώ σημειώνουν ότι «σε κάθε περίπτωση κάνουμε σαφές προς όλους ότι το εργασιακό μας καθεστώς δεν μπορεί να τεθεί υπό συζήτηση με κανέναν τρόπο και φυσικά είμαστε και παραμένουμε εδώ παρά την πανδημία, όχι μόνο για να κρατήσουμε το λιμάνι ανοιχτό και τη συνεχή διακίνηση των εμπορευμάτων, αλλά και για να υπερασπιστούμε τα εργασιακά μας δικαιώματα».

Σημειώνεται ότι, πριν από λίγες ημέρες, ο ΟΛΠ ανακοίνωσε ότι η ΣΕΠ θα παρέχει στον ΟΛΠ ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υψηλής εξειδίκευσης σε σχέση με τη λειτουργία προβλήτα Ι, ώστε ο ΟΛΠ να πετύχει:

(i) τη συνολική αξιοποίηση των πόρων του ΣΕΜΠΟ,

(ii) την αύξηση της συνολικής διακίνησης του προβλήτα I του λιμένα του Πειραιά,

(iii) τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τον ΟΛΠ στον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του προβλήτα I.

Η απόφαση του ΟΛΠ όπως ανακοινώθηκε :

“Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία» (περαιτέρω «ΟΛΠ Α.Ε.») ανακοινώνει ότι στην από 20.02.2020 συνεδρίασή του αποφάσισε να παράσχει άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 1 του ν. 4548/2018, για την κατάρτιση συναλλαγής της ΟΛΠ Α.Ε. με την εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.» (περαιτέρω, «ΣΕΠ Α.Ε.»), η οποία αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την ΟΛΠ Α.Ε. Ειδικότερα, η ΟΛΠ Α.Ε. ως θυγατρική της «COSCOSHIPPING (HongKong) Limited» και η ΣΕΠ Α.Ε. ως θυγατρική της «COSCOSHIPPINGPortsLimited» είναι συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του άρθρου 99 παρ. 2 (α) του Ν. 4548/2018, ως απώτερες θυγατρικές της «ChinaCOSCOSHIPPINGCorporationLimited» («COSCOSHIPPINGGroup»).

Αντικείμενο της συναλλαγής θα είναι η παροχή από την ΣΕΠ Α.Ε. προς την ΟΛΠ Α.Ε. υπηρεσιών επιχειρησιακής λειτουργίας του Προβλήτα Ι της ΟΛΠ Α.Ε. και τα κύρια σημεία της σύμβασης, η οποία υπεγράφη σήμερα 01/04/2020, με συνήθεις εμπορικούς όρους, είναι τα ακόλουθα: Η ΣΕΠ A.E. θα παρέχει στην ΟΛΠ Α.Ε. ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υψηλής εξειδίκευσης σε σχέση με τη λειτουργία του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ι, προκειμένου η ΟΛΠ A.E. να επιτύχει:

(i) τη συνολική αξιοποίηση των πόρων του ΣΕΜΠΟ,

(ii) την αύξηση της συνολικής διακίνησης του Προβλήτα I του λιμένα του Πειραιά,

(iii) τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από την ΟΛΠ Α.Ε. στον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του Προβλήτα I. Η αμοιβή της ΣΕΠ Α.Ε. θα είναι πάγια ετήσια αμοιβή υπηρεσιών εξήντα επτά χιλιάδες Ευρώ (67.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, πλέον αμοιβής διαχείρισης τεσσάρων Ευρώ (4 €) ανά κίνηση για όσες κινήσεις ξεπεράσουν τον στόχο διακίνησης που θα συμφωνείται εκάστοτε και ο οποίος για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2021 θα είναι 650.000 TEU, με την ΣΕΠ Α.Ε. να εγγυάται διακίνηση για το διάστημα αυτό όχι λιγότερων από 500.000 TEU. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι τρία (3) έτη από την ημερομηνία υπογραφής, με δυνατότητα έγγραφης παράτασης και δικαίωμα καταγγελίας κατόπιν προηγούμενης έγγραφης ειδοποίησης (τριάντα ημερών για σπουδαίο λόγο, άλλως έξι μηνών για οποιονδήποτε άλλο λόγο). Εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι το ελληνικό και τυχόν διαφορές θα επιλύονται με διαιτησία, σύμφωνα με τα ICCRules.

Για την χορήγηση άδειας για την παραπάνω συναλλαγή, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΠ Α.Ε. έλαβε υπόψη του την από 19/02/2020 Έκθεση («fairnessopinion») της ελεγκτικής εταιρείας «Audit Plus Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», με Α.Μ. ΣΟΕΛ 172, όπως υπογράφεται από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Γεράσιμο Αναστ. Ζαφειράτο με Α.Μ. ΣΟΕΛ 20901, η οποία αξιολογεί ότι η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την ΟΛΠ Α.Ε. και τους μετόχους της που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, και εξηγεί τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται, μαζί με τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν.

Το από 20.02.2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΠ Α.Ε., συνοδευόμενο από το fairnessopinion, καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 27-02-2020, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 23639 ανακοίνωση του τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή.”

About kymaeditor

Check Also

Δημοτικό θέατρο Πειραιά / Παρέμβαση ΣΥΡΙΖΑ για τους εργαζόμενους στον Πολιτισμό

«Η στήριξη των δίκαιων αιτημάτων των εργαζομένων στον Πολιτισμό αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον ΣΥΡΙΖΑ …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

seven − two =