Οι προτάσεις ΕΒΕΠ για τη «γαλάζια» ανάπτυξη

 Η στρατηγική της γαλάζιας οικονομίας συμπίπτει με την εθνική μας οικονομική στρατηγική, υποστήριξε ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, κ. Βασίλης Κορκίδης, για τη «γαλάζια ανάπτυξη».

Όπως δήλωσε, “…με το σωστό timing και με τα εντυπωσιακά υψηλά ποσά χρηματοδότησης της Ε.Ε. με ορίζοντα το 2020, κάθε ναυτική χώρα, όπως η Ελλάδα, και κάθε παράκτια περιοχή, όπως ο Πειραιάς, μπορεί να μετατραπεί σε μηχανή αειφόρου ανάπτυξης. Η γαλάζια ανάπτυξη στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο είναι ένα νέο μονοπάτι για το μέλλον της Χώρας μας και μία πηγή ανάπτυξης για όλη την Ευρώπη, αφού τα 23 από τα 28 κράτη-μέλη είναι παράκτια και τα 2/3 των συνόρων της Ε.Ε. οριοθετούνται από θάλασσα…”.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΒΕΠ, η Γαλάζια Ανάπτυξη – blue growth αποτελεί τη νέα μεγάλη πολιτική της Ε.Ε. για τη θάλασσα και περιλαμβάνει τους ιδιαίτερα σημαντικούς για την Ελλάδα τομείς της θαλάσσιας οικονομίας: τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό, τη ναυτιλία, τη κρουαζιέρα και τη ναυπηγική βιομηχανία, την υδατοκαλλιέργεια, τη γαλάζια ενέργεια, τη θαλάσσια βιοτεχνολογία και τη θαλάσσια εξόρυξη ορυκτού πλούτου.

Η πολιτική αυτή πρόκειται να μεταφραστεί σε κοινοτικά προγράμματα και χρηματοδότηση πολλών εκατομμυρίων ευρώ στο εγγύς μέλλον, ενώ έχει ήδη τεθεί για όλο το 2014 στην κορυφή της ατζέντας της ελληνικής και ιταλικής προεδρίας της Ε.Ε.

Η «Γαλάζια ανάπτυξη: ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς της θάλασσας, της ναυτιλίας και του τουρισμού στην Ε.Ε.» εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ε.Κ. στις 2/7/13, και αποτελεί τη μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του θαλάσσιου και ναυτιλιακού τομέα. Η στρατηγική αυτή αναγνωρίζει ότι, οι θάλασσες και οι ωκεανοί είναι μοχλοί της ευρωπαϊκής οικονομίας, με μεγάλο δυναμικό για καινοτομία και ανάπτυξη. Αποτελεί τη συμβολή της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Η «γαλάζια» οικονομία αντιπροσωπεύει σήμερα 5,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σχεδόν 500 δισ. ετησίως.

Τρεις συνιστώσες

Υπάρχει, όμως, δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης σε 7 εκατ. εργαζόμενους και σε επιπλέον 100 δις ετησίως σε ορισμένους τομείς που επισημαίνονται στο πλαίσιο της στρατηγικής που αποτελείται από τρεις συνιστώσες:

1. Συγκεκριμένα μέτρα ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής

α. γνώσεις για τη θάλασσα: βελτίωση της πρόσβασης σε πληροφορίες για τη θάλασσα

β. θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός: αποτελεσματική και βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων  δραστηριοτήτων

γ. ολοκληρωμένη θαλάσσια επιτήρηση: παροχή στις αρχές μιας καλύτερης εικόνας, για το τι συμβαίνει στη θάλασσα.

2. Στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες με στόχο να διασφαλιστεί ο πλέον κατάλληλος συνδυασμός μέτρων προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τοπικούς, κλιματικούς, ωκεανογραφικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς παράγοντες

α. Aδριατική Θάλασσα και Ιόνιο Πέλαγος, β. Αρκτικός Ωκεανός, γ. Ατλαντικός Ωκεανός, δ. Βαλτική Θάλασσα, ε. Εύξεινος Πόντος, στ. Μεσόγειος Θάλασσα, ζ. Βόρεια Θάλασσα.

3. Στοχευμένη προσέγγιση για συγκεκριμένες δραστηριότητες:

α. υδατοκαλλιέργεια (Ιστότοπος αλιείας), β. παράκτιος τουρισμός, γ. θαλάσσια βιοτεχνολογία, δ. ωκεάνια ενέργεια, ε. εκμετάλλευση κοιτασμάτων του θαλάσσιου βυθού.

Οι προτάσεις του Ε.Β.Ε.Π. εστιάζονται κυρίως στη δημιουργία “ναυτιλιακών clusters”, ως αιχμή του δόρατος. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι, η συγκεκριμένη δράση είναι στοχευμένη προς την Ελλάδα σε πολλές περιπτώσεις και γι’ αυτό αποτελούσε προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας. Η αειφορία της ανάπτυξης και η στροφή στη θάλασσα είναι τα βασικά στοιχεία της “blue growth”. Χαρακτηρίζεται μάλιστα, ως το επόμενο βήμα της πράσινης ανάπτυξης.

Τα στρατηγικά πολιτικο-οικονομικά πλεονεκτήματα 

Σημαντικότερα στρατηγικά πολιτικο-οικονομικά πλεονεκτήματα για τη Χώρα μας από την υιοθέτηση της “blue growth strategy” από την Ε.Ε. είναι:

i) χαρτογράφηση και οριοθέτηση Ευρωπαϊκού βυθού και υδάτων και αξιοποίησή τους, κάτι που εθνικά θεωρούμε ζωτικής σημασίας για την εξόρυξη του Εθνικού ορυκτού πλούτου. Αυτό θα επιλύσει τις διαφορές μας με την Τουρκία και οποιοδήποτε άλλο κράτος, αν και όπως φαίνεται η Ευρώπη είναι διστακτική ακόμα.

ii) Σημαντικές χρηματοδοτήσεις για δημιουργία και αναβάθμιση λιμενικών και τουριστικών υποδομών. (λιμάνια, κρουαζιέρα, νησιωτικότητα, ακτοπλοΐα, παραλιακά μέτωπα, ναυπηγική βιομηχανία – ναυπηγοεπισκευή),

iii) Χάραξη και αξιοποίηση των 5 ευρωπαϊκών οδών, δύο εκ των οποίων περνούν από τα 14.000 km ακτογραμμής και τα 2.500 νησιά της Χώρας μας.

iv) Προώθηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας (ηλιακής, ανεμογεννήτριες, υδροηλεκτρικές,) όπου σε πολλές περιπτώσεις το Αιγαίο και το Ιόνιο είναι ιδανικές τοποθεσίες εγκατάστασης.

v) Λύση στην παράνομη αλιεία και στην υπεραλιεία, καταστώντας βιώσιμο το επάγγελμα του αλιέα.

vi)Έμμεση ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εμπορικής Ναυτιλίας της οποίας το 47% είναι Ελληνόκτητη. Ήδη, βλέπουμε τις πρώτες θετικές ενδείξεις με το Σύμφωνο της Αθήνας.

vii) Ώθηση στη Ναυπηγική Βιομηχανία, μέσω των νέων περιβαλλοντολογικών τεχνολογιών, είτε σε ναυπηγήσεις, είτε για επισκευή πλοίων, είτε για πλατφόρμες εξόρυξης, είτε ακόμα σε πλατφόρμες εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

 

 

 

About kymaeditor

Check Also

e-ΕΦΚΑ: Kαι ηλεκτρονικά η αίτηση για ένταξη στις 24 μηνιαίες δόσεις

Και ηλεκτρονικά μπορούν πλέον να υποβάλουν αίτημα για ένταξη στις 24 μηνιαίες δόσεις οι οφειλέτες που τηρούν πάγια …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *