ΟΛΠ: Στις 14/6 η γενική συνέλευση για τη διάθεση των ετήσιων κερδών χρήσης 2013

Στις 14/6 έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης των μετόχων του ΟΛΠ, στο πλαίσιο της οποίας θα συζητηθεί και θα ληφθεί απόφαση για τη διάθεση των ετήσιων κερδών της χρήσης 2013, μεταξύ άλλων θεμάτων.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 14ης εταιρικής χρήσης του ΟΛΠΑ.Ε. για την περίοδο από 1-1-2013 έως 31-12-2013, που συνοδεύονται από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Επισκόπησης /Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 14ης εταιρικής χρήσης (1/1/2013 – 31/12/2013).

Διάθεση ετήσιων κερδών για την εταιρική χρήση από 1/1/2013 μέχρι 31/12/2013.

Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, της εταιρικής χρήσης από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που χορηγήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2013, σύμφωνα με τα άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, και προέγκριση για τη χρήση 2014.

Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του.

Ορισμός των ανεξάρτητων Μελών του Δ.Σ. (άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρείας).

Σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 37 του ν. 3693/2008).

Διάφορες Ανακοινώσεις.

 

 

 

About kymaeditor

Check Also

Επέκταση εφαρμογής του Μεταφορικού Ισοδύναμου Καυσίμων

Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής υλοποιεί δράσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής για την …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *