Home » Αυτοδιοίκηση » Προκήρυξη πρόσληψης τριάντα πέντε ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Περιφέρειας Αττικής.
Προκήρυξη πρόσληψης τριάντα πέντε  ατόμων για την κάλυψη εποχικών  αναγκών της Περιφέρειας Αττικής.

Προκήρυξη πρόσληψης τριάντα πέντε ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Περιφέρειας Αττικής.

Η Περιφερειάρχης Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφέρειας Αττικής.

Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα, Τ.Κ.11741, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού(3ος όροφος).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

H προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων αρχίζει την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 και λήγει την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017.

About kymaeditor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

5 × 1 =