Home » Ναυτιλιακά » ΠΕΝΕΝ: Για καταστρατήγηση των ναυτεργατικών δικαιωμάτων κατηγορεί την Κυβέρνηση
ΠΕΝΕΝ: Για καταστρατήγηση των ναυτεργατικών δικαιωμάτων κατηγορεί την Κυβέρνηση

ΠΕΝΕΝ: Για καταστρατήγηση των ναυτεργατικών δικαιωμάτων κατηγορεί την Κυβέρνηση

Η ΠΕΝΕΝ εκφάζει σε ανακοίνωση της της απόλυτη αντίθεση της στο Νομοσχέδιο της Κυβέρνησης και στην κατάργηση της ΣΣΕ στα ποντοπόρα πλοία.

Η ανακοίνωση είναι η εξής:

«Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) και ο γνωστός σ’ αυτήν Βενιάμης έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν αφού το πολιτικό-υπηρετικό τους προσωπικό ( Κυβέρνηση ΝΔ και Υπουργός Ε.Ν.) μέσα σε μια νύχτα του καλοκαιριού έφεραν στη Βουλή και ψήφισαν με διαδικασίες φαστ τρακ την κατάργηση της ΣΣΕ στα ποντοπόρα πλοία.

Με αυτή τη βρώμικη πολιτική πράξη τους θεσπίζουν πλέον μισθούς για τα κατώτερα πληρώματα αλλά και τους Γ΄ Πλοίαρχο και Γ΄ Μηχανικό σύμφωνα με τη σύμβαση της ITF η οποία ισχύει για τους αλλοδαπούς Ναυτεργάτες των τρίτων χωρών!!

Η περίφημη αξίωση για κατάργηση της ΣΣΕ και εφαρμογή για τους έλληνες Ναυτεργάτες μισθών σύμφωνα με τα διεθνή κρατούντα του Βενιάμη υλοποιείται ώστε με αυτούς τους τριτοκοσμικούς όρους να γίνει επανείσοδος των νέων στο ναυτικό επάγγελμα και στα πλοία της ποντοπόρου ναυτιλίας.

Με τον τρόπο αυτό ανοίγουν και τυπικά τις πύλες της κολάσεως ώστε οι εφοπλιστές να κουρελιάζουν τα ναυτεργατικά δικαιώματα και να μετατρέψουν την ελληνική ναυτιλία σε σημαία ευκαιρίας!

Η κυβέρνηση δεν περιορίστηκε μόνο σ’ αυτό, έκανε επίσης αποδεκτό το εφοπλιστικό αίτημα και καταργεί στην ουσία πλέον από τα ελληνικής σημαίας πλοία τον μοναδικό έλληνα που προβλεπόταν στις εγκριτικές, δηλαδή τον Α΄ Πλοίαρχο, με το ψευδεπίγραφο επιχείρημα εφόσον δεν προσφέρονται Έλληνες Πλοίαρχοι….

Με άλλη διάταξη στην ίδια τροπολογία επιχειρεί και παρεμβαίνει στα εσωτερικά του ν.σ.κ και στις εκλογικές τους διαδικασίες!

Η δημοκρατία τους που ευαγγελίζονται, η δημοκρατία που πιστεύουν είναι αυτή που τυφλά υπηρετεί τα επιχειρηματικά και εφοπλιστικά συμφέροντα, το δηλώνουν και το υπογράφουν ξεδιάντροπα και με αυτό τον τρόπο απροσχημάτιστα μετατρέπονται σε εργαλείο των εφοπλιστών για να υλοποιηθεί η πολιτική της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας τους!!!

Η ΠΕΝΕΝ όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε στο προσκήνιο της παρέμβασης της καθιστώντας περισσότερο από σαφές ότι η κυβέρνηση έχει συνομολογήσει με την ΕΕΕ και επίκειται νέα επίθεση στα ναυτεργατικά δικαιώματα και στις ΣΣΕ.

Εκείνο το όποιο είναι πλέον επιβεβλημένο είναι η προετοιμασία, η οργάνωση και ο σχεδιασμός των αγωνιστικών και απεργιακών κινητοποιήσεων!

Είναι η σύγκρουση με αυτή την αντιλαϊκή πολιτική βάζοντας μπροστά τα ναυτεργατικά δικαιώματα και συμφέροντα.

Το ΔΣ της ΠΕΝΕΝ

Η αντιναυτεργατική τροπολογία της κυβέρνησης:

Άρθρο 14

Ρυθμίσεις ναυτεργατικών οργανώσεων

1. Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής σε ναυτεργατική οργάνωση και διατήρησης της ιδιότητας μέλους αυτής είναι η ύπαρξη ναυτικού φυλλαδίου με τη χρήση του οποίου επιτρέπεται η συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις και στις εκάστοτε ψηφοφορίες και αρχαιρεσίες με ιδιαίτερη μέριμνα για τις ψηφοφορίες με αλληλογραφία με την αναγραφή του αριθμού ναυτικού φυλλαδίου ή του αριθμού Μητρώου Εργάτη Θάλασσας (ΜΕΘ) στα ψηφοδέλτια σε ιδιαίτερο απόκομμα.

2. Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να κατέχει στις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες ναυτεργατικές οργανώσεις το αξίωμα του Προέδρου, Γενικού Γραμματέα ή Ταμία, για περισσότερες από τρεις (3) συνολικά θητείες, διαδοχικές ή μη, ξεχωριστά σε κάθε βαθμίδα οργάνωσης, είτε στο αυτό αξίωμα είτε συνδυαστικά στα ανωτέρω αξιώματα. Για την εφαρμογή των ως άνω περιορισμών λαμβάνονται υπόψη και προσμετρώνται και οι θητείες που ξεκίνησαν ή/και συμπληρώθηκαν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

3. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκλεγεί κάποιος στη θέση του Προέδρου, Γενικού Γραμματέα ή Ταμία σε πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια ναυτεργατική οργάνωση εφόσον έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό δεύτερο (72ο) έτος της ηλικίας του.

4. Οι περιορισμοί των παρ. 1 έως 3, εφαρμόζονται κατά τις πρώτες αρχαιρεσίες κάθε οργάνωσης που θα προκηρυχθούν μετά από τη δημοσίευση του παρόντος και εφεξής, με την ποινή της απόλυτης ακυρότητας αυτών σε περίπτωση της μη εφαρμογής τους.

Άρθρο 15

Μη προσφερόμενος πλοίαρχος

Στην περίπτωση κατά την οποία, για οποιονδήποτε λόγο, δεν προσφέρεται πλοίαρχος για ναυτολόγηση στα αμιγώς εμπορικά πλοία υπό ελληνική σημαία άνω των 3.000 κ.ο.χ., που έχουν νηολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.δ. 2687/1953 (Α’ 317), δεν εφαρμόζονται οι απαιτήσεις της οργανικής σύνθεσης των παρ. Α1 και Α2 του όρου 8 της οικείας εγκριτικής απόφασης και δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. Β.3 του ως άνω όρου 8, ως προς τον πλοίαρχο.

Άρθρο 16

Μέτρα ενίσχυσης της ναυτικής απασχόλησης

Στα αμιγώς εμπορικά πλοία άνω των 3000 κ.ο.χ. που έχουν νηολογηθεί ή νηολογούνται υπό Ελληνική σημαία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 (Α’ 317) επιτρέπεται η εφαρμογή των διεθνώς αναγνωρισμένων και εκάστοτε ισχυουσών συλλογικών συμβάσεων εργασίας (collective agreements) PNO ITF TCC ή PNO IBF κατά την ελεύθερη κρίση του πλοιοκτήτη εξαιρετικά και μόνο για τις ναυτολογήσεις ειδικοτήτων του κατωτέρου πληρώματος, καθώς και των ειδικοτήτων του ανθυποπλοιάρχου και γ’ μηχανικού Ε.Ν.»

About kymaeditor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

six + seventeen =