Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας για διασπορά του κορωνοϊού στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Η πανδημία της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19) παραμένει σε εξέλιξη. Βάσει των διαθέσιμων έως
σήμερα επιδημιολογικών δεδομένων οι τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες για τα μέτρα ελέγχου
πρόληψης διασποράς του SARS-Cov-2 στην κοινότητα, περιλαμβάνουν:
 φυσική απόσταση (κατά προτίμηση τουλάχιστον 2 μέτρων)
 χρήση προστατευτικής μάσκας,
 σωστή υγιεινή χεριών,
 απολύμανση επιφανειών,
 καλό αερισμό,

 έγκαιρη ανίχνευση κρουσμάτων και απομόνωσή τους καθώς και άμεση ιχνηλάτηση των
επαφών τους.

Το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και λόγω της αύξησης των
κρουσμάτων της νόσου COVID-19 καθώς και της αναμενόμενης εποχικής αύξησης άλλων κρουσμάτων
ιογενούς αιτιολογίας (εποχική γρίπη κ.α) κρίνει σκόπιμη και απαραίτητη την υπενθύμιση των
κανόνων υγιεινής που θα πρέπει να τηρούνται στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στα πλαίσια της
προστασίας του επιβατικού κοινού και του προσωπικού και την πρόληψη της διάδοσης του
κορωνοϊού.
2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
Σύμφωνα με το Άρθρο 6 της σχετικής (4) ΚΥΑ, στους χώρους προσέλευσης και αναμονής των μέσων
μαζικής μεταφοράς, καθώς και εντός των οχημάτων και των συρμών, το προσωπικό και οι επιβάτες
υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας. Η υποχρέωση αυτή ισχύει επίσης για τον
οδηγό και τους επιβάτες επιβατηγών οχημάτων δημόσιας χρήσης.
Τονίζεται ότι, κρίσιμης σημασίας για την αποτελεσματικότητα χρήσης της μάσκας είναι η σωστή
εφαρμογή της, έτσι ώστε να μην αφήνει κατά το δυνατόν κενά μεταξύ προσώπου και μάσκας. Η
μάσκα θα πρέπει να εφαρμόζεται σωστά στο πρόσωπο καλύπτοντας τη μύτη και όλη τη περιοχή του
στόματος μέχρι και κάτω από το πηγούνι.
3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
Επιπλέον, σας υπενθυμίζουμε ότι βρίσκεται σε ισχύ, η σχετική (6) εγκύκλιος μας αναφορικά με την
τήρηση των κανόνων υγιεινής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, σύμφωνα με την οποία:
 Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και όλοι οι χώροι των επιβατικών σταθμών θα πρέπει να
διατηρούνται πάντα καθαροί. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην τήρηση τακτικού
προγράμματος καθαρισμού και εφαρμογής απολύμανσης και όταν κρίνεται αναγκαίο να
διεξάγεται και έκτακτος καθαρισμός και εφαρμογή απολύμανσης. Τα σκευάσματα που θα
χρησιμοποιούνται να είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ. Λόγω της ραγδαίας αύξησης των
κρουσμάτων ιογενούς αιτιολογίας, προτείνεται η εντατικοποίηση των προγραμμάτων
καθαρισμού και απολύμανσης.
 Σχολαστική καθαριότητα και απολύμανση πρέπει να εφαρμόζεται ιδιαίτερα στις χειρολαβές
και τα στηρίγματα, από όπου κρατούνται οι επιβάτες, καθώς και στους διακόπτες ειδοποίησης
στάσης.
 Όπου υφίσταται χάρτινο εισιτήριο να αποφεύγεται κατά τον έλεγχο η ανταλλαγή του
εισιτηρίου μεταξύ επιβάτη και ελεγκτή.
 Να εφαρμόζεται τακτικό πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης στα συστήματα αερισμού
και κλιματισμού όλων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς καθώς και σε όλους τους χώρους των
επιβατικών σταθμών. Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιούνται να είναι εγκεκριμένα από τον
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.
 Όλες οι εσωτερικές επιφάνειες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και των χώρων των
επιβατικών σταθμών να διατηρούνται καθαρές και χωρίς φθορές, ώστε να αποτρέπεται η
συγκέντρωση μικροοργανισμών και εντόμων υγειονομικής σημασίας, όπως π.χ. παρασίτων,
μυκήτων, μυγών, κουνουπιών, κατσαρίδων κ.α., τα οποία δυνητικώς μπορούν να εγκυμονούν
σοβαρούς κινδύνους για την Ατομική και τη Δημόσια Υγεία.
 Οι υπάρχοντες χώροι υγιεινής (τουαλέτες) να είναι εφοδιασμένοι με χαρτί υγείας, σαπούνι για
την πλύση των χεριών και χαρτί για το στέγνωμα των χεριών.
 Για την αποφυγή εμφάνισης εντόμων και παρασίτων υγειονομικής σημασίας (κατσαρίδες,
κουνούπια, μύγες, κοριοί, ψύλλοι, κ.α.) ή τρωκτικών, είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται
εντομοκτονία – μυοκτονία από εξειδικευμένο συνεργείο, με εγκεκριμένα σκευάσματα (όπως
αυτά προβλέπονται και εγκρίνονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).
 Σε περιπτώσεις που τα οχήματα χρησιμοποιούνται πέραν του σκοπού τους, για την
εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών και γεγονότων, από τα οποία δύναται να επηρεαστεί
δυσμενώς η Δημόσια Υγεία, απαιτείται η διενέργεια έκτακτου καθαρισμού, αερισμού και
απολύμανσης αυτών, προτού δοθούν ξανά στην εκτέλεση των προγραμματισμένων
δρομολογίων τους.
 Τέλος, υπενθυμίζουμε την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στους χώρους των
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ
Επιπλέον των ανωτέρω θεωρείται απαραίτητο τα παράθυρα των οχημάτων να είναι συνεχώς
ανοιχτά για επαρκή αερισμό ταυτόχρονα με τη χρήση του κλιματισμού, ώστε να επιτυγχάνεται η
επιθυμητή θερμική άνεση των επιβατών. Αναφορικά με τη χρήση κλιματισμού στα μέσα μαζικής
μεταφοράς, καθώς και στα λοιπά μέσα μεταφορών (ταξιδιωτικά λεωφορεία-πούλμαν, πλοία, τρένα,
ΚΤΕΛ) συνιστάται η χρήση των συστημάτων κλιματισμού σε ρύθμιση μεγιστοποίησης της εισαγωγής
νωπού αέρα. Επιβεβλημένη είναι η τακτική συντήρηση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τον
κατασκευαστή διαδικασίες. Στα επιβατικά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες
ενοικίασης αυτοκινήτων, ο κλιματισμός μπορεί να χρησιμοποιείται κανονικά, εφόσον
ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για τις διαδικασίες συντήρησης, απενεργοποιώντας
κατά το δυνατόν τη λειτουργία ανακύκλωσης του αέρα.
Τέλος, σας υπενθυμίζουμε το σχετικό (7) έγγραφό μας, σύμφωνα με το οποίο επισημαίνεται η
ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης των επιβατών αναφορικά με τη χρήση μάσκας μέσω των ακόλουθων
μέτρων:

 1ον: Τοποθέτηση ειδικής σήμανσης που θα προειδοποιεί για την υποχρεωτική χρήση μάσκας
στους χώρους προσέλευσης και αναμονής των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, στις αποβάθρες,
καθώς και εντός των οχημάτων και των συρμών.
 2ον: Συνεχείς ανακοινώσεις – ηχητικές καθώς και οπτικές όπου καθίσταται δυνατό – για την
υποχρεωτική και σωστή χρήση της μάσκας με κάλυψη μύτης και στόματος.
Οι ανωτέρω συστάσεις αφορούν τόσο τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες όσο και τις
δημοτικές συγκοινωνίες.

Ασφαλώς θα πρέπει όλα αυτά να συνοδεύονται και από αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων προκειμένου οι πολίτες να μην συνωστίζονται.

About kymaeditor

Check Also

Ανώτατη τιμή για μοριακά και rapid covid test προαναγγέλει το ΥΠΑΝ

Τον καθορισμό ανώτατης τιμής των τεστ για εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊου, στα 40 ευρώ για τον …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

2 × 1 =