Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους άνεργους ναυτικούς

Με πρωτοβουλία του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, αποφασίστηκε  (δημοσιεύθηκε ήδη στο ΦΕΚ) η άμεση καταβολής  οικονομικής ενίσχυσης, το ύψος της οποίας μπορεί να φτάσει και στα 350 ευρώ, στους άνεργους ναυτικούς.

Δικαιούχοι θα είναι οι άνεργοι ναυτικοί, εφόσον πληρούν σειρά προϋποθέσεων.

Το επίδομα, όπως προβλέπεται από την απόφαση, θα καταβληθεί άμεσα. Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 27 Μαρτίου και θα έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 14 ημέρες, δηλαδή πριν τις εορτές του Πάσχα.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της απόφασης, «για τις εορτές του Πάσχα 2014, παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τον προϋπολογισμό Οίκου Ναύτου 2014 στους άνεργους ναυτικούς.

Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται σε:

300 ευρώ για τους άγαμους ή άγαμες ναυτικούς και

350 ευρώ για τους έγγαμους ή έγγαμες ή τους έχοντες προστατευόμενα τέκνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο ποσό είναι μεγαλύτερο συγκριτικά με αυτό που είχε καταβληθεί στους άνεργους ναυτικούς, την περίοδο των Χριστουγέννων. Τότε, τα ποσά ήταν 240 και 325 ευρώ, αντίστοιχα.

Οι προϋποθέσεις

Βάσει της απόφασης, την οικονομική ενίσχυση δικαιούνται να λάβουν οι ναυτικοί που πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

Έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μεγαλύτερη από πέντε χρόνια, από την οποία 12 μήνες τουλάχιστον μέσα στην τελευταία, πριν από την 20η Απριλίου 2014 τριετία ή 24 μήνες συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία, πριν από την 20η Απριλίου 2014, πενταετία.

Έχει μεσολαβήσει, από την τελευταία απόλυσή τους και μέχρι την 20η Απριλίου 2014, χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από 30 ημέρες και μέχρι 18 μήνες, δηλαδή από 20−10−2012 έως 20−03−2014.

Είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανέργων του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) και έχουν κάρτα ανεργίας.

Δεν παίρνουν σύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής, κατά το χρόνο της καταβολής και δεν προστατεύονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλον δημόσιο ασφαλιστικό φορέα. (Τα επιδόματα ανεργίας και μητρότητας του άρθρου 19 παρ. 2 του Π.Δ. 894/1981 (Α΄ 226) και του Π.Δ. 228/1998 (Α΄ 176), όπως αυτό τροποποιήθηκε από τα ΠΔ 110/2000 (Α΄ 104), 281/2001 (Α΄ 196), δεν θεωρούνται βοήθημα άλλης μορφής).

Δεν έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόληση, μετά την αναγραφομένη στο ναυτικό τους φυλλάδιο τελευταία απόλυση ή την αναγραφομένη στο διαβατήριό τους ημερομηνία εισόδου στη χώρα.

Η συνδρομή των προϋποθέσεων, που προαναφέρθηκαν, ελέγχεται από το ναυτικό φυλλάδιο ή το διαβατήριο του δικαιούχου.

Την οικονομική ενίσχυση δικαιούνται να λάβουν, επίσης, οι κατωτέρω κατηγορίες ανέργων ναυτικών:

Ναυτικοί που δεν μπορούν να εργασθούν, γιατί πάσχουν από χρόνια νοσήματα, εφόσον έχουν πάνω από πέντε χρόνια θαλάσσια υπηρεσία.

Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε. που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά την 20η Οκτωβρίου 2013, εφόσον έχουν τουλάχιστον δύο χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία.

Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε., που επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 228/1998 (Α΄ 176), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για ένα τετράμηνο τουλάχιστον, μετά την 20η Απριλίου 2013 και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε περισσότερο από έναν μήνα.

Ναυτικοί χανσενικοί που νοσηλεύονται σε Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων ή παραμένουν στο σπίτι τους.

3. Για τον υπολογισμό της συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας, υπολογίζεται η υπηρεσία που έχει αποκτηθεί:

Σε πλοία με Ελληνική Σημαία,

σε πλοία με ξένη Σημαία συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.),

σε πλοία με ξένη Σημαία μη συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ., εφόσον έχει εξαγορασθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ναυτικός νοσηλεύθηκε σε κλινική ή νοσοκομείο, με δαπάνες του ΕΟΠΥΥ ή του πλοιοκτήτη, υπολογίζεται ως θαλάσσια υπηρεσία μόνο για καταβολή του επιδόματος. Δεν προσμετρείται ως χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας η υπηρεσία που αποκτήθηκε σε παροπλισμένα πλοία που δεν τηρούσαν ναυτολόγιο.

Προσοχή: Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται, από 27−03−2014 έως και 15−04−2014 (14 εργάσιμες ημέρες), στους δικαιούχους, με την προσέλευσή τους στον Ο.Ν./Πειραιά ή στα κατά τόπους Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία και λοιπές Λιμενικές Αρχές, οι οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

 

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων, δημοσιεύεται και ολόκληρο το ΦΕΚ με την απόφαση.

About kymaeditor

Check Also

Σύνδεσμος Μεσιτών Ναυτιλιακών Συμβάσεων: Επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο πρακτικής ναυλομεσιτών

Nέο επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο πρακτικής για την νέα εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023,  διοργανώνει ο Σύνδεσμος Μεσιτών …