Αλλαγή επικεφαλής στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την αντικατάσταση των επικεφαλής στις επτά Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Δεν επικράτησε τελικά η άποψη -παρά τις σκέψεις που είχαν εκφρασθεί από στελέχη κατά την πρώτη θητεία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ- για αύξηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων σε 13 ώστε να ευθυγραμμιστούν με τις αιρετές περιφέρειες.
Την περασμένη Τετάρτη ορίστηκαν επισήμως με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή οι διαδικασίες για την επιλογή των συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Αττικής, Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου, Μακεδονίας – Θράκης, Αιγαίου και Κρήτης.
Τον περασμένο Φεβρουάριο, έναν μήνα μετά τον σχηματισμό κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, είχαν παραιτηθεί οι ΓΓ των Αποκεντρωμένων Περιφερειών (διορισμένοι, όχι αιρετοί). Ήταν την εποχή που ο τότε υπουργός Εσωτερικών και νυν Πρόεδρος της Βουλής κ. Νίκος Βούτσης προανήγγειλε ότι οι επικεφαλής θα επιλέγονται με «αδιάβλητες και αξιοκρατικές κρίσεις», όπως έλεγε.
Μέχρις ότου ορισθούν οι διαδικασίες, αναπληρώθηκαν οι διορισμένοι ΓΓ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από τους αρχαιότερους γενικούς διευθυντές, ως πρώτο δείγμα, σύμφωνα με τον κ. Βούτση, της εμπιστοσύνης με την οποία «θα περιβάλουμε το στελεχιακό δυναμικό της διοίκησης».
Έφτασε Μάιος του 2015 και ο νόμος Κατρούγκαλου (Ν.4325/2015 ) όρισε ότι σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνιστάται θέση προϊσταμένου, που φέρει τον τίτλο «συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης», ο οποίος διορίζεται από τον υπουργό Εσωτερικών με πενταετή θητεία. Έως ότου διοριστεί ο συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο ασκών καθήκοντα γενικού γραμματέα εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές του.
Καθυστέρηση ή επίσπευση για κάποιον λόγο της εφαρμογής του νόμου;
Όντως πέρασαν μήνες για να λάβει σάρκα και οστά η νομοθετική πρόβλεψη. Από την άλλη, δεν περνά απαρατήρητο ότι είναι προ των πυλών το νέο σύστημα επιλογής στελεχών για θέσεις ευθύνης που ετοιμάζει ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών κ. Χριστόφορος Βερναρδάκης. Θα μπορούσαν να αναμείνουν λίγο ακόμα για να καθορισθούν οι προκηρύξεις για τις θέσεις των συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τα νέα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων στη δημόσια διοίκηση;
Δεν έλειψαν και εκτιμήσεις ότι η υπουργική απόφαση μπορεί να συνδέεται με τις αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την εκτέλεση των αποφάσεων για την κατεδάφιση αυθαιρέτων σε Ραφήνα και Λούτσα, οπότε υπήρξε παρέμβαση του κ. Κουρουμπλή για να επανεξετασθεί το θέμα.
«Δεν ισχύει σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο και ουδεμία σύνδεση υπάρχει» επισημαίνουν στο «Βήμα» παράγοντες από το ηγετικό επιτελείο του υπουργείου Εσωτερικών. Μάλιστα τονίζουν ότι «πρόκειται για εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου ως προς τη διάταξη για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και δεν υπάρχει περιθώριο για άλλες καθυστερήσεις. Το μείζον είναι ότι πρόκειται για τομή στη δημόσια διοίκηση, με δεδομένο ότι ορίζονται κριτήρια αξιοκρατικά επιλογής στελεχών για τη θέση συντονιστών στις αποκεντρωμένες διοικήσεις».
Με σημαντικές αρμοδιότητες
Στις 4 Νοεμβρίου 2015 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ αρ. φύλλου 2364/4.11.2015) η απόφαση με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Δεν είναι άνευ σημασίας το ζήτημα αυτό, μια και οι συντονιστές (πάλαι ποτέ ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης) έχουν πολύ σημαντικές αρμοδιότητες. Με εισήγησή τους γίνεται η απευθείας εκποίηση δημοσίων εκτάσεων ή η παραχώρηση κοινόχρηστων δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων. Δίνουν την έγκριση της παραχώρησης από τον φορέα Διοίκησης λιμένα, με αντάλλαγμα και για ορισμένο χρονικό διάστημα της χρήσης χώρων που βρίσκονται εντός της Ζώνης Λιμένα, κυρώνουν πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης. Επίσης, μεταξύ άλλων δική τους αρμοδιότητα είναι η εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης αυθαίρετων κτισμάτων ή κατασκευών που εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, κατά ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 267/1998 (ΦΕΚ 195 Α) και της σχετικής νομοθεσίας..
Προσόντα
Στη νέα υπουργική απόφαση δεν γίνεται αναφορά ή αλλαγή ως προς τις αρμοδιότητες. Ορίζεται ότι υποψήφιοι για τη θέση του συντονιστή μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, εφόσον:
α. Έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα έτος τουλάχιστον ή
β. έχουν δεκαπέντε τουλάχιστον έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία τουλάχιστον έτη.
γ. Η επιλογή τους στη θέση του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή/και στη θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης προέκυψε από υπηρεσιακό συμβούλιο, εκτός εάν δεν πραγματοποιήθηκαν κρίσεις από το αρμόδιο κατά τις οικείες διατάξεις υπηρεσιακό συμβούλιο κατά την τελευταία διετία.
Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή υπάλληλος που αποχωρεί, αυτοδικαίως, από την υπηρεσία εντός τριών ετών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της υποψηφιότητάς του. Ο περιορισμός δεν ισχύει στην περίπτωση κατά την οποία ο υπάλληλος περιλαμβάνει στην αίτησή του ρητή δέσμευση ότι, σε περίπτωση που επιλεγεί, παραμένει στην υπηρεσία του μέχρι τη λήξη της θητείας και πάντως όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας του.
Τις αιτήσεις/βιογραφικά τους οι υποψήφιοι τις υποβάλλουν στο ΑΣΕΠ και τις κοινοποιούν αυθημερόν στις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού του φορέα όπου υπηρετούν, καταθέτοντας στο προσωπικό τους μητρώο όλα τα δικαιολογητικά για τα στοιχεία που επικαλούνται στην αίτησή τους.
Κριτήρια αξιολόγησης
Η επιλογή πραγματοποιείται βάσει κριτηρίων, που αξιολογούνται, ως ακολούθως:
Α. Επαγγελματικά προσόντα:

* Ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών, σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία, πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 25.
* Ο βαθμός του δεύτερου τίτλου σπουδών σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον βασικό τίτλο σπουδών (τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 7. Τίτλοι σπουδών πέραν των δύο δεν μοριοδοτούνται.
* Για κάθε διδακτορικό δίπλωμα προστίθενται 200 μόρια.
* Για κάθε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, προστίθενται 80 μόρια.
* Το διδακτορικό δίπλωμα και ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών μοριοδοτούνται, ανεξάρτητα από την ύπαρξη απόφασης για τη συνάφειά του με το αντικείμενο της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο υποψήφιος.
*.Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο σπουδών, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος και δεν μοριοδοτείται.
*.Για την επιτυχή αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης προστίθενται 140 μόρια.
* Για την άριστη γνώση γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστίθενται 80 μόρια και για την πολύ καλή γνώση 50 μόρια.
* Για την άριστη γνώση γλώσσας άλλων χωρών, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προστίθενται 50 μόρια, για τη δε πολύ καλή γνώση 30 μόρια.
* Οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας μοριοδοτούνται αθροιστικά.
* Τα παραπάνω κριτήρια υπολογίζονται αθροιστικά.
* Για την πιστοποιημένη επιμόρφωση προστίθενται, ανά ημέρα, 1 μόριο επιμόρφωσης με ανώτατο όριο τα 50 μόρια.
Β. Εργασιακή – Διοικητική εμπειρία:

* Ο χρόνος υπηρεσίας: μέχρι 300 μόρια (για κάθε έτος υπηρεσίας υπολογίζονται 10 μόρια με ανώτατο όριο τα 30 έτη).
* Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης μέχρι 154 μόρια, σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου μέχρι 300 μόρια και σε θέση προϊσταμένου Τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου μέχρι 200 μόρια.
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει υποψήφιος από το χρόνο υπηρεσίας υπολογίζεται με ανώτατο όριο τους 180 μήνες και δεν μπορεί να υπερβεί τα 380 μόρια.
Γ. Ικανότητες – δεξιότητες:

* Υπηρεσιακή αξιολόγηση βάσει της βαθμολόγησής τους στις εκθέσεις αξιολόγησης των τελευταίων οκτώ ετών: μέχρι 200 μόρια. Υπολογίζεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας που αντιστοιχεί για κάθε ένα από τα κριτήρια των εκθέσεων (γνώση αντικειμένου, διοικητικές ικανότητες, ενδιαφέρον και δημιουργικότητα, υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά, αποτελεσματικότητα). Ο μέσος όρος κάθε κριτηρίου υπολογίζεται σε δεκάβαθμη κλίμακα, με δύο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιάζεται με συντελεστή βαρύτητας έξι.
Δ. Ειδικές δραστηριότητες, μέχρι 80 μόρια συνολικά, όπως:

* συγγραφικό έργο (άρθρα, μελέτες, προτάσεις) που σχετίζεται με αντικείμενο της δημόσιας διοίκησης γενικότερα, εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες κ.λπ. συναφείς με το αντικείμενο της δημόσιας διοίκησης, γενικότερα, καθώς και η διενέργεια ΕΔΕ ή ανάκρισης που ανατίθενται στον υπάλληλο από την υπηρεσία του, στο πλαίσιο του πειθαρχικού ελέγχου. Στο βιογραφικό σημείωμα αναγράφεται μόνο ο αριθμός των ΕΔΕ ή ανακρίσεων και κανένα άλλο στοιχείο
* εκπροσώπηση σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ουσιαστικού περιεχομένου
* θητεία ως μέλη ΔΣ, πρόεδροι, διοικητές και λοιπά όργανα διοίκησης νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα.
* Η ηθική αμοιβή του επαίνου ή το μετάλλιο διακεκριμένων πράξεων: 70 μόρια. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει περισσότερους του ενός επαίνους ή μετάλλια διακεκριμένων πράξεων, μοριοδοτείται μόνο ένα.
Ε. Συνέντευξη: μέχρι 350 μόρια.

Η συνέντευξη διενεργείται από το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων. Ο βαθμός του υποψηφίου προκύπτει από «την ορθότητα και την πληρότητα των απαντήσεων με τυχαίες ερωτήσεις μέσα από τράπεζα ερωτήσεων».
Περιεχόμενο της συνέντευξης αποτελούν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

α. Δραστηριότητες του υποψηφίου με βάση το περιεχόμενο του βιογραφικού του.
β. Η αποκέντρωση και η τοπική αυτοδιοίκηση σύμφωνα με το Σύνταγμα, το γενικό θεσμικό πλαίσιο και οι αρμοδιότητες της αποκεντρωμένης διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οργάνωση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, η γνώση της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης γενικότερα.
γ. Οι διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.
Η κάθε ενότητα βαθμολογείται ξεχωριστά από κάθε μέλος του Συμβουλίου από 0 έως 350 μόρια. Ο τελικός βαθμός κάθε υποψηφίου στο κριτήριο της συνέντευξης προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των μελών του Συμβουλίου. Το περιεχόμενο της συνέντευξης αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό του Συμβουλίου, χωρίς την παράλειψη κρίσιμων και ουσιαστικών σημείων και η βαθμολογία για τον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά αιτιολογείται συνοπτικά από το κάθε μέλος.

Πηγή: Βήμα

About kymaeditor

Check Also

ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία: Ποιοι είναι οι 35 που εκλέχθηκαν για υποψήφιοι ευρωβουλευτές

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 18:00 τη Δευτέρα (15/4) η καταμέτρηση των ψήφων των μελών και …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *