Θέματα ημερήσιας διάταξης προσεχούς Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά.

Η προσεχής  συνεδρίαση του Σώματος του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30-1-2017 και ώρα 16:30 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: «Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου μας, με τον αναπληρωτή του, για σύσταση
Επιτροπής για το χαρακτηρισμό των παραλιών της περιοχής δικαιοδοσίας μας ως πολυσύχναστων ή μη».
ΘΕΜΑ 2ο: «Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων εκ των οποίων ο ένας θα είναι Πρόεδρος της
Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών και ο έτερος αναπληρωτής του, όπως ορίζεται από τις
διατάξεις του άρθρου 9 της ΥΑ 28492/2009 (ΦΕΚ 931/Β)».
ΘΕΜΑ 3ο: «Ορισμός της Εντεταλμένης Δημ. Συμβούλου Βρεφονηπιακών Σταθμών κας
Χαραλαμπίας Ζηλάκου ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου μας, στα πλαίσια του προγράμματος
Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017, στο οποίο
δικαιούχος η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης ΕΕΤΑΑ Α.Ε».
ΘΕΜΑ 4ο: «Ορισμός διαχειριστών των λογαριασμών του Δήμου στις Τράπεζες και ορισμός
χρηστών κωδικών e-banking».
ΘΕΜΑ 5ο: «Μείωση μισθώματος περιπτέρου (20%) που περιήλθε στη δικαιοδοσία του Δήμου
σύμφωνα με το Ν. 4257/2014, μέχρι τη λήξη του συμβολαίου του, ήτοι 31/3/2017».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Κοινωφελούς
Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) οικονομικού έτους 2017».
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Δημοτικής
Επιχείρησης Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) έτους 2017».
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. ως
ελεγκτικής εταιρείας, στην οποία ανήκουν οι Ορκωτοί λογιστές κ.κ. Γκιπάλης Επαμεινώνδας και
Αλαμάνος Παναγιώτης, οι οποίοι ορίστηκαν εκκαθαριστές της Δημοτικής Επιχείρησης με τίτλο
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ».
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. ως
ελεγκτικής εταιρείας, στην οποία ανήκουν οι Ορκωτοί λογιστές κ.κ. Γκιπάλης Επαμεινώνδας και
Αλαμάνος Παναγιώτης, οι οποίοι ορίστηκαν εκκαθαριστές της Δημοτικής Επιχείρησης «ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ».
ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης για 1) Έγκριση υποβολής προτάσεων τροποποιητικών πράξεων στο
πλαίσιο της πρόσκλησης 49 προς τους Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα ως Δυνητικούς
Δικαιούχους του Προγράμματος “Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας”, 2)
Επικαιροποίηση και παράταση του Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ∆ήµου Πειραιά, του
Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης
Πειραιά (ΚΟΔΕΠ) μέχρι τις 28/02/2017 και Παράταση της παραχώρησης του χώρου όπου
στεγάζονται οι αντίστοιχες Δομές στον Πύργο του Πειραιά μέχρι τις 28/02/2017 στο Πλαίσιο της
Δράσης: ”Πειραιάς Λιμάνι Αλληλεγγύης” µε κωδικό ΜΙS 377053 & 3) Παροχή εξουσιοδότησης
στον Δήμαρχο Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου είναι
απαραίτητο στo πλαίσιo της ανωτέρω Πρόσκλησης».
ΘΕΜΑ 11ο: «Σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία “AEGEAN OMIROS ΚΟΛΛΕΓΙΟ Α.Ε.”, που εδρεύει στην Αθήνα,
Πανεπιστημίου 17 και με υποκατάστημα στο Δήμο Πειραιά».
ΘΕΜΑ 12ο: «Παράταση του συμβατικού χρόνου του έργου “Ανάπλαση και Αναβάθμιση
Παραλιακού Μετώπου, στο Δήμο Πειραιά Α.Α.Ε.5/2012” έως 31/03/2017».
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση αποτελέσματος πορίσματος ΕΔΕ, αναγνώριση απαίτηση του δικαιούχου και έγκριση εκκαθάρισης της δαπάνης πληρωμής λογαριασμού του έργου: “Ανάπλαση–
Ανακατασκευή οδού Δημητρακοπούλου Α.Α.Ε.7/2007”».
ΘΕΜΑ 14ο: «Δωρεάν παραχώρηση 20 διαφημιστικών στεγάστρων στις στάσεις των λεωφορείων,
στον Ο.Π.Α.Ν., για την προβολή των παραστάσεων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, για το
διάστημα από 23/1 έως 28/2/2017».
ΘΕΜΑ 15ο: «Μετατόπιση-χωροθέτηση περιπτέρου του κ. Γουρδομιχάλη Νικολάου, από την οδό
Σμολένσκυ αρ. 15 στο Ν. Φάληρο, στην Ακτή Μουτσοπούλου έναντι πλατείας Κανάρη».
ΘΕΜΑ 16ο: «Τροποποίηση της εγγραφής από τον βεβαιωτικό κατάλογο με αριθμό 6382/2016 που αφορά σε μισθώματα περιπτέρου μηνός Οκτωβρίου του 2016 και την διαγραφή του επιπλέον
μισθώματος ποσού 183,33€, που αφορούν στην ΜΠΑΚΛΑΒΑΔΑΚΗ Πηνελόπη του Δημητρίου,
λόγω διακοπής εργασιών».
ΘΕΜΑ 17ο: «Δημιουργία Δημοτικών Σχολικών Βιβλιοθηκών στα σχολεία: Ράλλειο Λύκειο και
Γυμνάσιο και στο 26ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά».
ΘΕΜΑ 18ο: «Δανεισμός στον Δήμο Κερατσινίου, του καταλοίπου του πλοίου “Clan Frazer”, για
την περίοδο από 25/1/17 έως τις 3/3/17, για τις ανάγκες της έκθεσης με τίτλο Ανοχύρωτες
Πόλεις/Open Cities».
ΘΕΜΑ 19ο: «Διάθεση πίστωσης ποσού 323,55 €, για το Μνημόσυνο του βομβαρδισμού της πόλης
του Πειραιά (11-01-1944) που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017 (Σχετ.724/21-
11-2016 αποφ. Δ.Σ.).
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης συνολικού ποσού 4.842,20 €, που αφορά στον εορτασμό των Θεοφανείων».
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης συνολικού ποσού 3.385,20 €, που αφορά στον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς 2017».
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 1.860,00 €, που αφορά στις Χριστουγεννιάτικες
δράσεις σε κεντρικές πλατείες του Δήμου Πειραιά».
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης συνολικού ποσού 250 €, που αφορά στη μετάβαση
οδικώς του Δημάρχου κ. Ιωάννη Π. Μώραλη στην Καλαμάτα, για την εορταστική κοπή πίτας του
Συλλόγου Βιβλιοχαρτοπωλών & Εκδοτών Πειραιά».
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης συνολικού ποσού 1.187,96 € (συμπ/νου ΦΠΑ), για τα
Χριστουγεννιάτικα εδέσματα των 11 Κέντρων Αγάπης & Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του Δήμου
Πειραιά».
ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση εξόδων κίνησης (κάρτα απεριορίστων διαδρομών) και απόδοση λογ/σμού
στην υπάλληλο της Δ/νσης Διοίκησης –Τμ. Δημοτικού Συμβουλίου ΤΣΕΜΠΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ από
01-01-2017 έως και 30-11-2017 για εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας».
ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».
ΘΕΜΑ 27ο: «Επιστροφή αδιάθετου ποσού 11.195,90 € από προηγούμενη επιχορήγηση του
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
ΘΕΜΑ 28ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης συνολικού βεβαιωμένου
ποσού 131,00 €, που έχουν εξοφληθεί και στο με αρ. 5026/2016 βεβαιωτικό κατάλογο είναι
ανεξόφλητες».
ΘΕΜΑ 29ο: «Εκποίηση άχρηστων υλικών (scrap) που φυλάσσονται στο χώρο του Σχιστού
οικοπέδου ιδιοκτησίας Δήμου Πειραιά και στην αποθήκη της Δ/νσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης, επί της οδού Ρετσίνα 45».
ΘΕΜΑ 30ο: «Ανακύκλωση άχρηστου υλικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δ/νση
Πληροφορικής που στεγάζεται στο κτίριο του Κεντρικού Δημαρχείου».

About kymaeditor

Check Also

Πειραιάς: Θέματα ημερήσιας διάταξης προσεχούς Δημοτικού Συμβουλίου

Το προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά που αφορά την   «Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής» θα πραγματοποιηθεί …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *