Μετεγγραφές φοιτητών για λόγους υγείας.

φοιτητές
Μετεγγραφές των φοιτητών για λόγους υγείας ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας με κατάθεση αιτήσεων μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2015.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας:
«Οι φοιτητές που εγγράφηκαν κατά το σχολικό έτος 2014-2015 σε Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίοι όμως λόγω υπέρβασης του ορίου 5% δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στο Τμήμα προτίμησής τους, αλλά σε άλλο Τμήμα/Σχολή, επιτρέπεται να μεταφέρουν τη θέση της Σχολής/Τμήματος, που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε αυτό της προτίμησής τους».

Στην σχετική απόφαση συμπληρώνεται ότι:

«Οι φοιτητές της παραγράφου 1 της παρούσης καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη Σχολή ή στο Τμήμα του Πανεπιστημίου ή του ΤΕΙ, που ήταν η προτίμησή τους προκειμένου να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους, έως την 31η Ιανουαρίου 2015, συνοδευόμενη από:
α. πιστοποιητικό εγγραφής από το Τμήμα φοίτησής τους, στο οποίο θα αναγράφεται και ο τρόπος εισαγωγής τους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%. Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου για τη συγκεκριμένη χρήση.
β. αντίγραφο μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίου από το οποίο προκύπτει η επιλογή προτίμησης της αιτούμενης Σχολής /Τμήματος.

Για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη η αίτηση της παραγράφου 1 υποβάλλεται από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 30ή Σεπτεμβρίου.

3. Αφού διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η Γραμματεία της Σχολής / Τμήματος υποδοχής ενημερώνει εντός δεκαημέρου το φοιτητή ότι πρέπει να υποβάλει στη Σχολή / Τμήμα προέλευσής του, αίτηση διαγραφής και να προσκομίσει τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής.

4. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς της θέσης εισαγωγής η Σχολή / Τμήμα υποδοχής αιτείται υπηρεσιακά την αποστολή του φακέλου του αιτούντος από τη Σχολή / Τμήμα προέλευσης, καθώς και τη βεβαίωση διαγραφής του».

Παράλληλα, η διαδικασία έγκρισης προβλέπει:

«1. Η διαδικασία της μεταφοράς θέσης εισαγωγής της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσης ολοκληρώνεται έως την 27η Φεβρουαρίου 2015, με την ανακοίνωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του ΑΕΙ ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου / Διοικούσας Επιτροπής της ΑΕΑ.
2. Η διαδικασία μεταφοράς θέσης της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσης ολοκληρώνεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του ΑΕΙ ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου/Διοικούσας Επιτροπής της ΑΕΑ 2., η οποία εκδίδεται έως την 20η Οκτωβρίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους».

About kymaeditor

Check Also

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 – Οι πρώτες εκτιμήσεις για βαθμολογίες και βάσεις

Εν αναμονή της ανακοίνωσης των βαθμολογιών στα τέλη Ιουνίου είναι οι υποψήφιοι των ΓΕΛ, μετά …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *