Οδηγίες για την θεώρηση Πιστοποιητικών Θαλάσσιας Υπηρεσίας από το ΥΝΑ.

Εγκύκλιο σχετικά με την θεώρηση Πιστοποιητικών Θαλάσσιας Υπηρεσίας σε πλοία υπό σημαία Κράτους Μέλους της Ε.Ε. μη συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) εξέδωσε το ΥΠΑΝ.
Ειδικότερα σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Ναυτιλίας, σε σχέση με το θέμα, διευκρινίζεται ότι για την απόδειξη της διανυόμενης θαλάσσιας υπηρεσίας των Ελλήνων ναυτικών, που δεν είναι σπουδαστές Α.Ε.Ν., επί πλοίων υπό σημαία Κράτους Μέλους της Ε.Ε. μη συμβεβλημένων με το Ν.Α.Τ., που προσμετράται για την απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας (διπλωμάτων, πτυχίων, αδειών), καθώς και για την εκπαίδευσή τους από τις Δημόσιες Σχολές Ε.Ν., γίνεται χρήση του προτύπου, ως προς τα στοιχεία του περιεχομένου του. Το εν λόγω πρότυπο παρατίθεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα σε Παράρτημα Α’ της παρούσας, χωρίς να γίνεται μνεία στο ποσό ασφαλιστικών εισφορών, υπέρ Ν.Α.Τ. και λοιπών Ταμείων.

Συναφώς, σημειώνεται ότι για λόγους αποφυγής γραφειοκρατικών διαδικασιών και διευκόλυνσης των ναυτικών, δύναται, και για περιπτώσεις ναυτικών που δεν έχουν την ιδιότητα του σπουδαστή Α.Ε.Ν. , να προσκομίζεται και πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας που πληροί τον τύπο του υποδείγματος της στ’ σχετικής, για τον σκοπό της απόδειξης της διανυόμενης θαλάσσιας υπηρεσίας κατά τα ανωτέρω. Ως εκ τούτου, μπορεί να γίνεται αποδεκτό εναλλακτικώς και υπόδειγμα πιστοποιητικού θαλάσσιας υπηρεσίας που κάνει μνεία στο ποσό ασφαλιστικών εισφορών, υπέρ Ν.Α.Τ. και λοιπών Ταμείων.

Ενδεικτικώς, στο πεδίο που αφορά στην κράτηση ποσού εισφορών του ναυτικού υπέρ Ν.Α.Τ. και λοιπών Ταμείων, μπορεί αναλόγως :
α. να καταχωρείται κατάλληλη ένδειξη (π.χ. τίθεται σύμβολο παύλας/ κενού), ή β. να συμπληρώνεται η φράση «Δεν έχει εφαρμογή/ Δεν ισχύει», ή γ. να γίνεται διαγραφή του πεδίου αυτού, ή
δ. να συμπληρώνεται, όπως αρμόζει στην περίπτωση, κατά την κρίση του πλοιάρχου.

Σε κάθε περίπτωση τα διαλαμβανόμενα κατά τα ανωτέρω δεν θίγουν:
α. τα οριζόμενα στη στ’ σχετική και ιδιαίτερα τον εφοδιασμό των σπουδαστών/σπουδαστριών Α.Ε.Ν. κατά την απόλυσή τους, από πλοία με σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σημαία τρίτης χώρας, μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, για την εκτέλεση του Α’ και Β’ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού, με Πιστοποιητικό Θαλάσσιας Υπηρεσίας, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Β’ της οικείας υπουργικής απόφασης.
β. τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, ιδίως του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. τις διατάξεις της κείμενης περί Ν.Α.Τ. νομοθεσίας σχετικά με την απόδειξη της θαλάσσιας υπηρεσίας επί πλοίων υπό ξένη σημαία για τον σκοπό της εξαγοράς του χρόνου υπηρεσίας.

About kymaeditor

Check Also

Ταλαιπωρία για τους επιβάτες του Ε/Γ-Κ/Τ “FLYING CAT 3” στον Πειραιά

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε το Α’ Λιμενικό Φυλάκιο Αργοσαρωνικού από τον Πλοίαρχο του επιβατηγού …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *