Ημέρες θάλασσας

ΟΛΠ: Αύξηση 12,1% στο μέρισμα

Αύξηση 12,1% του υπό διανομή μερίσματος (από 0,2871 σε 0,3218 ευρώ) αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του ΟΛΠ, μετά την κατά 30% αύξηση των κερδών προ φόρων του Οργανισμού κατά την οικονομική χρήση 2013.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, μετά την έγκριση των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων, το οικονομικό πρόγραμμα του Οργανισμού για το 2014 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

1. Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Σάββατο 14 Ιουνίου 2014.

2. Απονομή μερίσματος χρήσης 2013 την Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014.

3. Ανακοίνωση Δικαιούχων Μερίσματος Χρήσης την 21η Ιουλίου 2014.

4. Έναρξη Καταβολής Μερίσματος Χρήσης 2013 την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014.

Ο ΟΛΠ Α.Ε. θα ενημερώσει για τα αποτελέσματα της Εταιρίας την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών στην αίθουσα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών στις 8 Μαΐου 2014.

Όπως γνωστοποιήθηκε ο ΟΛΠ κατέβαλε στο Δημόσιο και τα Ταμεία ποσό 21.256.705 ευρώ. Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται εκτός από εισφορές, φόρος εισοδήματος και  μερίσματα δημοσίου και ποσό 2.198.945 ευρώ, δηλαδή ποσοστό 2% επί του τζίρου του ως αντάλλαγμα στο Δημόσιο.

About kymaeditor

Check Also

Τρία χρόνια λειτουργίας για το Παντοπωλείο της αγοράς του Πειραιά.

Τα τρία χρόνια λειτουργίας του γιορτάζει το προσεγμένο παντοπωλείο της αγοράς του Πειραιά, ‘Γεύση Ελλάδος …