Ο σχεδιασμός στο Πόρο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από τις πλημμύρες

Οι πλημμύρες που “έπνιξαν” το νησί του Πόρου ασφαλώς είναι ακόμα χαραγμένες στους κατοίκους του νησιού αφού οι ζημιές, σε σπίτια και καταστήματα ήταν μεγάλες.

Με αφορμή λοιπόν της συμπλήρωσης ενός μήνα από τις πλημμύρες της 8ης Δεκεμβρίου 2014 και έναν μήνα πριν από τη λήξη της «Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης» στην οποία έχει κηρυχθεί το νησί , η δημοτική αρχή δημοσιοποιεί μια συνοπτική έκθεση των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν, των αιτιών τους και του σχεδιασμού της για την αντιμετώπισή τους:

Α. Ζημιές
Από τις πλημμύρες της 8ης Δεκεμβρίου 2014, προκλήθηκαν ολικές καταστροφές οικοσκευών σε 76 οικίες, μερικές καταστροφές οικοσκευών σε 17, καταστροφές επαγγελματικών εξοπλισμών σε 10 περίπου επιχειρήσεις και σοβαρές ζημιές σε αγροτικές εγκαταστάσεις και περιφράξεις στο σύνολο σχεδόν των ιδιοκτησιών του βορείου Πόρου. Επίσης, προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε κοινόχρηστες υποδομές (οδοποιία, γεφύρια, ύδρευση κ.α.) και επιδεινώθηκαν προϋφιστάμενες ζημιές σε κοινόχρηστα δίκτυα και δημόσια κτήρια (τμήματα δικτύου ΒΙΟΚΑ, στέγες σχολείων κ.α.). Επιπλέον, σοβαρότατα ήταν τα προβλήματα της συσσώρευσης χιλιάδων κυβικών φερτών υλικών στα ρέματα και οι ζημιές στις κοίτες και τις εκβολές τους, όπου εκατοντάδες ογκώδη αντικείμενα (βράχοι, λάστιχα, φρεάτια κ.α.) κατέληξαν στις παραλίες και στα πρώτα μέτρα του βυθού.

Β. Αιτίες
Οι αιτίες για τις πρωτοφανείς καταστροφές είναι οι εξής:
1) Η δόμηση (αδειοδοτημένη ή αυθαίρετη) κτηρίων και άλλων κατασκευών εντός των φυσικών ρεμάτων ή επί των κοιτών τους και ο στραγγαλισμός των ρεμάτων ή ο εξ ολοκλήρου αποκλεισμός της απορροής τους προς τη θάλασσα.
2) Η παντελής έλλειψη πράξεων χαρακτηρισμού και οριοθέτησης των ρεμάτων (κανένα ρέμα στον Πόρο δεν είναι διευθετημένο), καθώς και η έλλειψη εκτέλεσης αντιπλημμυρικών έργων και έργων θωράκισής τους.
3) Η κατασκευή τις προηγούμενες δεκαετίες δημοτικών και άλλων δημοσίων έργων υποδομής εντός ρεμάτων και γεφυριών, η οποία περιόρισε δραματικά την απορροή τους.
4) Ο τεράστιος όγκος νερού που έπεσε τις συγκεκριμένες μέρες.

Γ. Δράσεις Δήμου
Ο Δήμος Πόρου, από την ώρα της εξέλιξης των φαινομένων, επιστράτευσε όλα τα χωματουργικά μηχανήματα της περιοχής για την αντιμετώπιση των καταστροφών και, με τη συνδρομή αιρετών, υπαλλήλων αλλά και εθελοντών, προχώρησε σε άμεσες ενέργειες ελέγχου της κυκλοφορίας ώστε να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.
Από την επόμενη μέρα, ο Δήμος, με επίσημες διαδικασίες: α) Συντόνισε το έργο των χωματουργικών εργασιών, των καθαρισμών κοινόχρηστων και ιδιωτικών υποδομών, της αποκατάστασης βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και της κοπής και απομάκρυνσης επικίνδυνων δέντρων και κλαριών, β) Συγκρότησε Επιτροπή καταγραφής ζημιών, η οποία με καθημερινές εκθέσεις κατέγραψε όλες τις ζημιές σε ιδιωτικές περιουσίες, γ) Καθόρισε τους χώρους προσωρινής εναπόθεσης και μεταφόρτωσης φερτών υλικών και συγκέντρωσης και καύσης ξύλων, δ) Προσκάλεσε τα αρμόδια κλιμάκια της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, προκειμένου να καταγράψουν τις ζημιές σε κοινόχρηστες υποδομές και στα ρέματα και να συντάξουν μελέτες για την εκτέλεση των έργων που απαιτούνται για την αποκατάστασή τους και ε) Απέστειλε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα προς τους συναρμόδιους αποδέκτες για την παροχή αρωγής, ενώ ο Δήμαρχος, Γιάννης Δημητριάδης, έκανε προς τον σκοπό αυτό σειρά συναντήσεων με τους Υπουργούς Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Περιφερειάρχη Αττικής και τους Γενικούς Γραμματείς Πολιτικής Προστασίας και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Χωρίς καμία διακοπή, οι δράσεις αποκατάστασης συνεχίζονται μέχρι σήμερα με βάση αναλυτικό ημερήσιο πλάνο με τομείς ευθύνης (ανά δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας και ανά δημοτικό υπάλληλο), με έμφαση στον καθαρισμό ρεμάτων, γεφυριών, οδών, πρανών και παραλιών και τη διαχείριση των χιλιάδων κυβικών φερτών υλικών, ογκωδών απορριμμάτων και κλαριών. Οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν, με έμφαση στην αποκατάσταση των παραλιών, τη θωράκιση των ρεμάτων και τη διαλογή και μεταφορά των διαφόρων υλικών από το χώρο του Αγ. Στεφάνου (μεταφορά απορριμμάτων, τμηματική καύση κλαριών, αξιοποίηση αδρανών). Επίσης, μία ιδιαίτερα σοβαρή εργασία είναι η θραύση και απομάκρυνση των ογκόλιθων που βρίσκονται σε ύψωμα πάνω από το σημείο που έγινε η μεγάλη κατολίσθηση στον δρόμο Συνοικισμού προς Φούσα, για την οποία απαιτείται εξειδικευμένη εργασία από ειδικό μηχάνημα. Για την ορθή εκτέλεση όλων των ανωτέρω δράσεων, ο Δήμος έχει ζητήσει την καθοδήγηση εξειδικευμένων καθηγητών και επιστημόνων.

Δ. Οικονομικός προγραμματισμός
Τις δύο πρώτες μέρες μετά τις πλημμύρες (9 και 10 Δεκεμβρίου), το κόστος κάλυψης των χωματουργικών εργασιών καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Αττικής έναντι ημερήσιου κόστους της τάξης των 40.000€, τις επόμενες δύο ημέρες, μετά από παρέμβαση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Π. Χατζηπέρου, οι εργασίες υπάχθηκαν σε ενεργή εργολαβία της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων για τον καθαρισμό ρεμάτων, ενώ από τις 13 Δεκεμβρίου, το κόστος έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου ο Δήμος Πόρου, ο οποίος με οικονομική συμφωνία που έκανε με όλους τους χωματουργούς της περιοχής, πέτυχε τη διατήρηση των ίδιων ακριβώς μηχανημάτων με ημερήσιο κόστος κάτω από 3.500€. Μέχρι σήμερα το κόστος των εργασιών που αντιστοιχούν στον Δήμο υπολογίζεται περίπου στις 50.000€, ενώ ένα αντίστοιχο ποσό προϋπολογίζεται μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, οι μεγαλύτερες οικονομικές ανάγκες, δεν αφορούν τις χωματουργικές εργασίες, αλλά την εκτέλεση έργων αποκατάστασης, προϋπολογισμού έως και 3 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τουλάχιστον τα μισά πρέπει να εκτελεσθούν άμεσα για λόγους κοινής ασφάλειας και δημόσιας υγιεινής.
Σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση των έργων και εργασιών, μετά από παρέμβαση του βουλευτή κ. Κ. Κατσαφάδου, το Υπουργείο Εσωτερικών, εξέδωσε απόφαση επιχορήγησης του Δήμου με ποσό 150.000€ (ποσό το οποίο, αν και ελάχιστο σε σχέση με τις ανάγκες του Δήμου, αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο που δόθηκε σε Δήμο της Αττικής για πλημμύρες που σημειώθηκαν το 2014), ενώ η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας υποσχέθηκε την πίστωση ποσού 10.000€. Προκειμένου να αναζητηθούν επιπλέον πηγές χρηματοδότησης, η δημοτική αρχή είναι αποφασισμένη -αλλά και υποχρεωμένη- να αναζητήσει άμεση χρηματοδότηση από κάθε πηγή (ακόμα και μέσω δανεισμού), και ταυτόχρονα πρόκειται να υποβάλει αιτήσεις υπαγωγής των αναγκαίων έργων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής.

Ε. Νομικές παράμετροι
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7998/9.12.2014 Απόφαση του Γεν. Γραμμ. Πολ. Προστασίας, ο Δήμος Πόρου κηρύχθηκε σε καθεστώς «κατάστασης εκτάκτου ανάγκης» έως τις 9.2.2015, γεγονός το οποίο τού μεταβίβασε «το συντονισμό όλων των ενεργειών αντιμετώπισης της δυσμενούς κατάστασης που επήλθε από τα καιρικά φαινόμενα της 8.12.2014». Επίσης, μετά από αυτοψία που διενεργήθηκε, η Διεύθυνση Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, εισηγήθηκε την οριοθέτηση της περιοχής μας ως πληγείσας, ώστε (εφόσον η διαδικασία προχωρήσει από το Υπουργείο Οικονομικών) όσοι ιδιώτες έχουν κτήρια που έχουν υποστεί ζημιές σε οικοδομικά στοιχεία και όσες επιχειρήσεις έχουν υποστεί ζημιές, να μπορούν να αιτηθούν μέσω του Δήμου Πόρου την παροχή αποζημιώσεων. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αυτή, καθώς και τη διαδικασία παροχής εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων και αποζημιώσεων σε όσους ιδιώτες έχουν ήδη υποβάλει σχετικές αιτήσεις, τις αμέσως επόμενες ημέρες ο Δήμος θα εκδώσει αναλυτική σχετική ανακοίνωση.

About kymaeditor

Check Also

Κορυφαίος αυθεντικός ελληνικός προορισμός η Κάρπαθος σύμφωνα με τα γερμανικά ΜΜΕ

Την πλούσια παράδοση της Καρπάθου αναδεικνύουν τα Γερμανικά ΜΜΕ σε πρόσφατα δημοσιεύματα. Η ταξιδιωτική πλατφόρμα …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *