Ποιες αλλαγές φέρνει στο Δημόσιο το πολυνομοσχέδιο

Ευρείες αλλαγές έρχονται στον Δημόσιο Τομέα μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου της Κυριακής.     Καθορίζονται οι αποζημιώσεις υπαλλήλων που απολύονται, ενώ θέσεις θα καλύπτουν οι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι. Επιπλέον, ολοκληρώνεται η μνημονιακή δέσμευση της χώρας μας από το 2012 για την ένταξη 25.000 υπαλλήλων στο πρόγραμμα κινητικότητας μέσω μεταρρυθμιστικών δράσεων των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας, ενώ αναστέλλεται η κρατική χρηματοδότηση για εκείνα τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) που δεν απογράφουν το προσωπικό τους.

Ειδικότερα:

1. Με τη διάταξη της υποπαραγράφου Θ1 περ. i. καθιερώνεται η αποζημίωση απόλυσης υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, των οποίων η εργασιακή σχέση λύεται λόγω κατάργησης της θέσης τους (διαθεσιμότητα) και παρέλευσης του σχετικού χρονικού διαστήματος σε διαθεσιμότητα, στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης με τους απασχολούμενους στο δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

2. Με τη διάταξη της υποπαραγράφου Θ1 περ. ii. καθιερώνεται η ένταξη των υπαλλήλων που απολύονται λόγω κατάργησης της θέσης (διαθεσιμότητα), μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου διαστήματος σε διαθεσιμότητα στις παροχές του ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο της κοινωνικής προστασίας.

Σημειώνεται ότι η επιβάρυνση του ΟΑΕΔ από την ένταξη των υπαλλήλων των οποίων η εργασιακή σχέση λύεται λόγω της λήξης του χρονικού διαστήματος της διαθεσιμότητας, στις παροχές του Οργανισμού θα καλυφθούν από την εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης η οποία έχει επιβληθεί για να καλύψει και αυτές τις περιπτώσεις.

Παράλληλα, δίνεται στους ίδιους υπαλλήλους η δυνατότητα να μπορούν να εντάσσονται σε ειδικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚ∆∆Α).

3. Παρατείνεται ο χρόνος διαθεσιμότητας για τις υπαλλήλους που βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης, που αρχίζει ή εξελίσσεται εντός του διαστήματος της διαθεσιμότητας ή έχουν τεκνοποιήσει, μέχρι την ημέρα του τοκετού και για επιπλέον διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

4. Με την υποπαράγραφο Θ2 προβλέπεται πλέον ρητά ότι αναστέλλεται η κρατική χρηματοδότηση αλλά και επιβάλλονται κυρώσεις στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων όχι μόνο των νομικών προσώπων που δεν εντάσσονται στο σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ), αλλά και σε αυτά που δεν απογράφουν το προσωπικό και τους λοιπούς υπόχρεους στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου, ως οφείλουν.

 

 

 

 

About kymaeditor

Check Also

Πτώση οχήματος στη θάλασσα στη Σαλαμίνα

Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, η Λιμενική Αρχή της Σαλαμίνας ενημερώθηκε για την ύπαρξη Ι.Χ.Ε. οχήματος …