Προκήρυξη θέσεων εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής.

Ανακοίνωση για την πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης, καθώς και ανειδίκευτου εργατοτεχνικού προσωπικού και σχεδιαστών, συνολικά 19 ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» του έργου με τίτλο «Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Παιανίας και Γλυκών Νερών», στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», έκανε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής.
Η πρόσληψη αφορά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31.3.2016, ημερομηνία λήξεως του υποέργου, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, εφόσον αυτό συνεχισθεί.

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων), στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής (από 09:00 έως 13:30) στη διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 98-100, Αθήνα 11741, υπόψη κ. Καπετανάκη Φίλιππου (Τηλ. Επικοινωνίας 210.3240563, εσωτ.124), εντός προθεσμίας (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http:// diavgeia.gov.gr) και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (http:/ /www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (δηλ. από 08.02.2016 έως και 12.02.2016).

About kymaeditor

Check Also

ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία: Ποιοι είναι οι 35 που εκλέχθηκαν για υποψήφιοι ευρωβουλευτές

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 18:00 τη Δευτέρα (15/4) η καταμέτρηση των ψήφων των μελών και …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *