Πρωτόκολλο συνεργασίας του υπουργείου Εσωτερικών με δήμο Πειραιά και ΕΒΕΠ- Στόχος η ανάπτυξη της πόλης

Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψε το υπουργείο Εσωτερικών με το Δήμο Πειραιά και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Στόχος του πρωτοκόλλου τριμερούς συνεργασίας είναι η δημιουργία ενός Οδικού Χάρτη για θέματα τα οποία αφορούν στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και την ανάπτυξη της πόλης και του λιμανιού του Πειραιά.

Πιο συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2015, πραγματοποιήθηκε η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, στην οποία παρέστησαν ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Γ. Κατρούγκαλος, καθώς επίσης και ο γενικός γραμματέας του Δήμου Πειραιά, κ. Β. Ταταρόπουλος και ο αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, κ. Ν. Καρβουνάς, όπου αποφασίσθηκε η σύναψη πρωτοκόλλου τριμερούς συνεργασίας, μεταξύ του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με το Δήμο Πειραιά και το ΕΒΕΠ για τη δημιουργία ενός Οδικού Χάρτη για θέματα τα οποία αφορούν στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και την ανάπτυξη της πόλης και του λιμανιού του Πειραιά.

Ο υπουργός, μεταξύ άλλων, τόνισε στο χαιρετισμό του: «Είμαστε αλληλέγγυοι στην επιχειρηματικότητα που βασίζεται στους μικρομεσαίους παράγοντες της οικονομίας. Αποτελείτε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος της νέας κυβέρνησης.

Πράγματι, η Δημόσια Διοίκηση με το πελατειακό κράτος ήταν εχθρική και αποτελούσε βαρίδι για όλους, παρά μοχλό ανάπτυξης. Μαζί, μπορούμε να σχεδιάσουμε δράσεις, όπως την επέκταση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τα νέα Προγράμματα “Κοινωνίας της Πληροφορίας”, τη βελτίωση του συστήματος της Υ.Μ.Σ., μέσω του “ΣΥΖΕΥΞΙΣ”, για την ηλεκτρονική σύσταση εταιρειών».

Όσον αφορά τη διαπραγμάτευση με τους εταίρους, εξέφρασε την αισιοδοξία του πως μέχρι τις 11 Μαΐου θα έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία, καθώς «και οι δύο πλευρές θα κερδίσουν (win – win) από μία έντιμη συμφωνία. Πρόκειται για μία προσπάθεια σωτηρίας εθνικής εμβέλειας. Σε αντίθετη περίπτωση, το κόστος θα ήταν δυσβάσταχτο».

 

Koρκιδης: Να ετατρέψουμε τον Πειραιά μας σε μία “έξυπνη”, επιχειρηματική πόλη

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ κ. Βασίλης Κορκίδης επαναβεβαίωσε ότι η πάγια θέση του επιχειρηματικού κόσμου της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά έγκειται στην άμεση προώθηση και επιτυχή εφαρμογή όλων των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, που αποσκοπούν σε μία πιο αποτελεσματική και ευέλικτη Δημόσια Διοίκηση, προς όφελος των επιχειρηματιών, αλλά και του συνόλου της κοινωνίας.

«Ο βασικός στόχος μας είναι να μετατρέψουμε τον Πειραιά μας σε μία “έξυπνη”, επιχειρηματική πόλη», σημείωσε και πρόσθεσε: «Σε αυτήν την κατεύθυνση, τα ζητήματα, στα οποία πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, συνοψίζονται στα εξής:

• Μετεξέλιξη των Επιμελητηρίων σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΕΠ.), με τη δημιουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Γ.Ε.Π.) στο χώρο του Ε.Β.Ε.Π, αρχικά σε πιλοτικό στάδιο, μέχρι την επέκτασή του σε όλα τα Επιμελητήρια, με στόχο την προσφορά ανταποδοτικών και σύγχρονων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επιχειρηματίες.

• Επέκταση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με δεδομένο ότι, αποτελεί τον καταλύτη για μια ανοιχτή και συνεργατική Δημόσια Διοίκηση, στις σχέσεις της με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με στόχο τη μείωση του διοικητικού βάρους και κόστους των επιχειρήσεων, την ενθάρρυνση της λογοδοσίας, της διαφάνειας, αλλά και της στοχοθεσίας.

• Διασύνδεση Γ.Ε.ΜΗ. με τα Γ.Ε.Π. των Επιμελητηρίων για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εγκατάστασης των επιχειρήσεων.

• Διασύνδεση Επιμελητηρίων – Ο.Α.Ε.Ε., προκειμένου οι επιχειρηματίες να μπορούν να απευθύνονται στα Επιμελητήρια για ζητήματα και εργασίες, που σχετίζονται με τον Οργανισμό.

• Δωρεάν online σύνδεση με το σύστημα Taxis για επαλήθευση στοιχείων.

• Τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη διαμόρφωση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών ρυθμίσεων, καθώς επίσης και την ενίσχυση της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Επιπροσθέτως ο κ. Κορκίδης αναφέρθηκε στις συνδυαστικές υπηρεσίες των Κ.Ε.Π. και του Μητρώου – Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΠ, «προκειμένου να υπάρξει μία δημιουργική σύζευξη», όπως τόνισε χαρακτηριστικά. Οι δημοφιλείς υπηρεσίες του ΕΒΕΠ είναι η χορήγηση πιστοποιητικού Μεταβολών, πιστοποιητικού Ιστορικού Μέλους (για χρήση στον Ο.Α.Ε.Ε., πιστοποιητικού για κάθε νόμιμη και τραπεζική χρήση, ξενόγλωσσου, εγγραφής και διαγραφής. Από την πλευρά των Κ.Ε.Π., οι πιο δημοφιλείς υπηρεσίες, όπως έχουν καταγραφεί για το 2014, σύμφωνα με τον αριθμό έκδοσης, είναι:

Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης

943.370

Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης

375.468

Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης

182.985

Υπηρεσία Γενικής Χρήσης

157.586

Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ

104.500

Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου

83.686

Χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου

83.599

Οικογενειακό επίδομα ΟΑΕΔ

67.089

Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας

64.572

Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου

63.794

Οι επιχειρηματίες- μέλη του Ε.Β.Ε.Π., αφού εξέφρασαν την αγωνία τους για το πότε και με ποιους όρους θα επιτευχθεί τελικά η συμφωνία με τους δανειστές μας, έθεσαν στον υπουργό μια σειρά ζητήματα, όπως για παράδειγμα, το θέμα της μη αποδοχής διαδικτυακής φορολογικής ενημερότητας, κατά τη σύσταση εταιρείας, μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, σε περίπτωση ρύθμισης οφειλών, αλλά υποχρέωση προσκόμισης του εντύπου Α7.

Επίσης, συζητήθηκαν τρόποι βελτίωσης της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης, όπως η παροχή σαφών οδηγιών από την κεντρική Διοίκηση της Γεν. Δ/νσης Τελωνείων, η εποπτεία της Τελωνειακής Διοίκησης από την πολιτική Ηγεσία και η θέσπιση διοικητικών θεσμών επίλυσης διαφορών.

Τέλος, διατυπώθηκαν τα αιτήματα για την άμεση ενεργοποίηση του Ν.4262/14 «πλαίσιο για την αδειοδότηση» και τη συμπλήρωση του Ν. 3982/2011, περί ανάπτυξης των Επιχειρηματικών Πάρκων, την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας κ.ά.

About kymaeditor

Check Also

Πειραιάς: Σύλληψη του πλοιάρχου του Ε/Γ – Ο/Γ – Τ/Χ “CHAMPION JET 3”

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, το επιβατηγό – οχηματαγωγό – ταχύπλοο (Ε/Γ – Ο/Γ – Τ/Χ) …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *