Συνεχή καλλιέργεια γνώσεων για τους Πειραιώτες ο στόχος του Μώραλη

Να επεκτείνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους οι δημότες του Πειραιά είναι ο στόχος του Γιάννη Μώραλη αφού ο δήμος υλοποιεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε ενήλικες μέσω του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης. Τα προγράμματα καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο γνωστικών αντικειμένων και απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες, με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή

Με αφορμή την έναρξη της υποβολής των αιτήσεων για τη συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης κ. Νίκος Καλαμακιώτης δήλωσε:
«Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Δήμου Πειραιά για διαρκή επιμόρφωση των δημοτών του, καλούμε όλους τους Πειραιώτες που μπορούν και έχουν τη διάθεση, να παρακολουθήσουν αυτά τα προγράμματα. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, να αποκτήσουν γνώσεις που θα τους φανούν ιδιαιτέρως χρήσιμες χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση».
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας, στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Πειραιά, στη διεύθυνση Ακτή Ποσειδώνος και Δημοσθένους 2 (Πύργος), 2ος όροφος και ώρες 8.30 – 13.30.
Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο τηλ. 2132024715.
Δηλώσεις συμμετοχής από 19-01-2015 έως και 03-04-2015.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Πειραιά μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:
• Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων, 25 ώρες
• Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, 50 ώρες
• Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη, 25 ώρες
• Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν, 25 ώρες
• Πράσινη Επιχειρηματικότητα, 25 ώρες
• Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση, 25 ώρες
• Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές, 25 ώρες
• Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών, 25 ώρες
• Περιβάλλον και καθημερινή ζωή, 25 ώρες
• Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις, 25 ώρες
• Οικολογικές λύσεις για το σπίτι, 25 ώρες
• Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή, 25 ώρες
• Αστικοί λαχανόκηποι, 25 ώρες
• Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής, 25 ώρες
• Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες, 25 ώρες
• Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων, 15 ώρες
• Ασφάλεια Φαρμάκων, 30 ώρες
• Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι), 50 ώρες
• Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ), 50 ώρες
• Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ), 50 ώρες
• Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή, 25 ώρες
• Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), 25 ώρες
• Δημιουργία Ιστοσελίδας, 50 ώρες
• Ηλεκτρονική εφημερίδα, 50 ώρες
• Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία, 25 ώρες
• Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1), 25 ώρες
• Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2), 25 ώρες
• Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2), 25 ώρες
• Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2), 25 ώρες
• Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2), 25 ώρες
• Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2), 25 ώρες
• Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2), 25 ώρες
• Βασικά Αγγλικά (Α1), 50 ώρες
• Βασικά Αγγλικά (Α2), 50 ώρες
• Βασικά Γαλλικά (Α1), 50 ώρες
• Βασικά Γαλλικά (Α2), 50 ώρες
• Βασικά Γερμανικά (Α1), 50 ώρες
• Βασικά Γερμανικά (Α2), 50 ώρες
• Βασικά Ιταλικά (Α1), 50 ώρες
• Βασικά Ιταλικά (Α2), 50 ώρες
• Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, 25 ώρες
• Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο, 25 ώρες
• Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία, 25 ώρες
• Διαχείριση χρόνου, 25 ώρες
• Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων, 25 ώρες
• Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας, 25 ώρες
• Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες, 50 ώρες
• Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή, 25 ώρες
• Ιστορία της Τέχνης, 25 ώρες
• Εικαστικό Εργαστήρι, 50 ώρες
• Φωτογραφία, 25 ώρες
• Κινηματογράφος, 25 ώρες
• Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση), 50 ώρες
• Εργαστήρι μουσικής, 50 ώρες
• Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 25 ώρες
• Τοπική Ιστορία, 25 ώρες
• Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός, 25 ώρες
• Εθελοντισμός: Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων, Εκτάκτων αναγκών στην τοπική κοινωνία, 25 ώρες
• Εθελοντισμός: Πυρκαγιές-Πλημμύρες, 25 ώρες
• Εθελοντισμός: Σεισμοί, 25 ώρες
• Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Θρησκευτικός, Πολιτιστικός τουρισμός, 12 ώρες
• Υγεία και εναλλακτικές θεραπείες, 25 ώρες
• Άθληση στην Τρίτη Ηλικία, 25 ώρες
• Οικιακή μελισσοκομία, 25 ώρες
• Δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης, 25 ώρες
• Βασικά Τουρκικά Επιπέδου Α1, 50 ώρες
• Βασικά Τουρκικά Επιπέδου Α2, 50 ώρες
• Αρχιτεκτονική κήπων, 25 ώρες
• Προληπτική ιατρική για την Τρίτη Ηλικία, 25 ώρες
• Εξαρτήσεις και πρόληψη, 15 ώρες
• Ανακύκλωση και κομποστοποίηση, 25 ώρες
• Κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις της Χιακής Ναυτοσύνης – Ναυτική Εκπαίδευση – Ναυτιλιακή βιομηχανία, 35 ώρες
• Εργαστήρι ψηφιδωτού, 50 ώρες
• Τοπικοί παραδοσιακοί χοροί, 50 ώρες
• Κοπτική ραπτική, 50 ώρες
• Κατανοώ το φορολογικό σύστημα και φτιάχνω τη φορολογική μου δήλωση, 12 ώρες
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

About kymaeditor

Check Also

Κορυφαίος αυθεντικός ελληνικός προορισμός η Κάρπαθος σύμφωνα με τα γερμανικά ΜΜΕ

Την πλούσια παράδοση της Καρπάθου αναδεικνύουν τα Γερμανικά ΜΜΕ σε πρόσφατα δημοσιεύματα. Η ταξιδιωτική πλατφόρμα …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *