Πειραιάς: Θέματα ημερήσιας διάταξης προσεχούς Δημοτικού Συμβουλίου

Η προσεχής συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη 2-11-2022 και ώρα 16:30, διά τηλεδιάσκεψης, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

1.Έγκριση υποβολής πρότασης από το ∆ήµο Πειραιά στο ∆ήµο ∆ελφών για τη µακροχρόνια
µίσθωση και αξιοποίηση του ακινήτου του Κινηµατοθέατρου Καλιφόρνια (καταστηµάτων και κινηµατογράφου).
Εισηγήτρια: Χαραλαµπία Ζηλάκου
2. Τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Πειραιά, στο Ο.Τ.
103/Τ.27 για την προσαρµογή της οικοδοµικής – ρυµοτοµικής γραµµής της οδού Αρχιµήδους,µεταξύ των οδών Ρεθύµνης & Χανίων στην υφιστάµενη κατάσταση.
Εισηγητής: ∆ηµήτριος Αράπης
3. Τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Πειραιά στο Ο.Τ. 29-
30/Τ.21 για: α) την αυτοδίκαιη άρση ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε µε το από 30-1-1931 Π.∆. – ΦΕΚ 31Α/10-2-1931 σε τµήµα ακινήτου που βρίσκεται επί των οδών Ελ. Βενιζέλου και Κανελλοπούλου, στο Ο.Τ. 29-30/Τ.21, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 4759/20, β) την κατάργηση προκηπίου και γ) την επιβολή εισφοράς σε γη.
Εισηγητής: ∆ηµήτριος Αράπης
4. Έγκριση των επεµβάσεων βιοκλιµατικής ανάπλασης που προτείνονται στο πλαίσιο της
µελέτης του έργου µε τίτλο: Βιοκλιµατική ανάπλαση της οδού Γεωργίου Θεοτόκη στο ∆ήµο Πειραιά.

5. Έγκριση αµοιβής δικηγορικής εταιρείας µε το ποσό των 3.500,00 € πλέον ΦΠΑ, για να
εκπροσωπήσει το ∆ήµο Πειραιά στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά.

6. Απόδοση του ποσού των 5.591,60 € στο Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Πειραιά, που αφορά επιχορήγηση για την κάλυψη
δαπανών διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για
πολιτογράφηση.
Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη
7. Έγκριση της αύξησης των ωρών εργασίας των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης του ∆ήµου µας, ειδικότητας ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ.
Εισηγήτρια: Χαραλαµπία Ζηλάκου,

8. Έγκριση πρακτικών της Γνωµοδοτικής Επιτροπής και επαναπροσδιορισµός του πίνακα
κατάταξης, µετά τις εγγραφές και διαγραφές βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθµούς του ∆ήµου µας.
Εισηγήτρια: Χαραλαµπία Ζηλάκου

9. Λήψη απόφασης για α) απαγόρευση στάσης και στάθµευσης των οχηµάτων επί της οδού
Μεγάλου Αλεξάνδρου, από την οδό Μαιζώνος µέχρι την οδό Αϊδινίου και δεξιά κατά την φορά κίνησης των οχηµάτων, µε εξαίρεση τα σχολικά λεωφορεία µόνο για στάση, από τις 7.30 µέχρι τις 08.30 και από τη 13.00 µέχρι τις 16.00, κατά τις ηµέρες λειτουργίας των Ράλλειων Πειραµατικών σχολείων Π.Τ.∆.Ε. & β) απαγόρευση της στάσης-στάθµευσης οχηµάτων στην αριστερή πλευρά του συγκεκριµένου οδικού τµήµατος, κατά τις ως άνω µέρες και ώρες και δηµιουργία διάβασης πεζών στην συµβολή µε την οδό Αλεξάνδρου.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

10. Παραχώρηση δύο (2) θέσεων αποκλειστικής στάθµευσης για οχήµατα µεταφοράς χρηστών του Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόµων µε Αναπηρία (Κ.∆.Α.Π. ΑµεΑ), µε τον εγκεκριµένο τίτλο ΠΑΡΕΑ ΧΑΡΑΣ, επί της οδού Ζωσιµάδων έµπροσθεν του αριθµού 34, κατά τις ηµέρες και ώρες λειτουργίας του.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

11. Συµπλήρωση της υπ’ αριθµ. 96/4-4-2022 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πειραιά, σε ότι αφορά τον καθορισµό του ετήσιου τέλους που θα καταβάλει στο δηµοτικό ταµείο υπέρ του ∆ήµου το ξενοδοχείο ΓΚΑΛΕΡΙ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣ, ως οικονοµικό αντάλλαγµα για την παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης συγκεκριµένου τµήµατος της οδού.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

About kymaeditor

Check Also

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά

Εκρήξεις σημειώθηκαν απόψε στο λιμάνι του Πειραιά, σε σημείο όπου είναι τοποθετημένα κοντέινερ με εμπορεύματα, …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *