Προθεσμία δύο εβδομάδων για κορωνοχρέη

Δύο εβδομάδες προθεσμία έχουν πλέον οι φορολογούμενοι για να ρυθμίσουν τα χρέη της πανδημίας, σε 36 έως και 72 δόσεις, καταβάλλοντας την πρώτη δόση έως και τις 28 Φεβρουαρίου.

Επισημαίνεται ότι στην εν λόγω ρύθμιση , των 36 άτοκων δόσεων ή των 72 έντοκων με επιτόκιο 2,5%, έχουν δικαίωμα να ενταχθούν όσοι αποδεδειγμένα έχουν πληγεί από την πανδημία και άφησαν απλήρωτες και αρρύθμιστες οφειλές προς την εφορία οι οποίες βεβαιώθηκαν από την 1η Μαρτίου 2020 έως την 31η Ιουλίου 2021.

Τα ελάχιστα ποσά

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης θα ανέρχεται σε 30 ευρώ για ποσά οφειλών μέχρι 1.000 ευρώ και σε 50 ευρώ για ποσά οφειλών άνω των 1.000 ευρώ.

Το «πράσινο φως» για να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση έδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία, με εγκύκλιό της (υπ’ αριθμ. Ο.ΔΕΑΦ/1008975ΕΞ/14.2.2022), κοινοποίησε στις φορολογικές αρχές τις διατάξεις της από 28/1/2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που εκτός από την παράταση προθεσμίας καταβολής πρώτης δόσης ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών/δόσεων ρυθμίσεων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19, περιλαμβάνουν επίσης τη ρύθμιση και παράταση της προθεσμίας καταβολής οφειλών φόρων και προστίμων για αναδρομικά συντάξεων, καθώς και την παράταση έως τις 31 Μαρτίου της προθεσμίας για την ολοκλήρωση «φθηνών» μεταβιβάσεων με τις αντικειμενικές αξίες του 2021.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση των 36 έως και 72 δόσεων συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2022. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης θα πρέπει καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, ενώ με την υποβολή από τον οφειλέτη αιτήματος για υπαγωγή στη ρύθμιση, τα αποδιδόμενα ποσά από συμψηφισμούς, από παρακρατήσεις αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής του, καθώς και από μέτρα αναγκαστικής είσπραξης μπορούν να καλύπτουν την πρώτη δόση, εφόσον φυσικά εισπράττονται εντός της εν λόγω προθεσμίας.

Σε κάθε περίπτωση, εκτός των ανωτέρω υπόχρεων, στη συγκεκριμένη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν:

* φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες πληγέντες λόγω Covid

* νομικά πρόσωπα /οντότητες πληγέντες/πληγείσες λόγω Covid

* φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες με αναστολή σύμβασης εργασίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1/3/2020 έως 31/7/2021 λόγω Covid

* φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1/3/2020 έως 31/7/2021 λόγω Covid

* φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που εντάχθηκαν στο μηχανισμό ενίσχυσης «Συν-Εργασία» για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1/3/2020 έως 31/07/2021

* φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1/3/2020 έως 31/7/2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων «Covid-19»

* φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1/3/2020 έως 31/7/2021.

Επιπλέον εντάξεις

Επίσης, στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οφειλέτες με χρέη για τα οποία έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής λόγω Covid ανεξαρτήτως χρόνου βεβαίωσης και των ανωτέρω κριτηρίων.

Ακόμη οφειλέτες στους οποίους επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας οποτεδήποτε στο διάστημα από 27/10/2020 έως 31/7/2021, επιτρέπεται να εντάξουν στη ρύθμιση οφειλές τους που βεβαιώθηκαν στο διάστημα από 1/3/2020 έως 31/7/2021, όπως και οφειλές που, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης, έληξαν στο διάστημα από 1/3/2020 έως 31/7/2021 και έχουν υπαχθεί από 27/10/2020 σε καθεστώς πάγιας ρύθμισης.

Αναλυτικότερα, στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν:

α) όλες οι αρρύθμιστες βεβαιωμένες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης έως και τις 31/12/2021 στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού,

β) λοιπές αρρύθμιστες οφειλές τους προς τη Φορολογική Διοίκηση οι οποίες βεβαιώθηκαν κατά τη χρονική περίοδο από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021, αλλά δεν κατέστη δυνατό να εξοφληθούν εμπρόθεσμα. Δυνατότητα ένταξης έχουν κάθε είδους φόροι, πρόστιμα και τέλη, από  ΕΝΦΙΑ  και  ΦΠΑ, έως φόρο εισοδήματος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης και πρόστιμα της Τροχαίας που έχουν βεβαιωθεί από την εφορία, την περίοδο Μαρτίου 2020 – Ιουνίου 2021.

Από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση των 36 – 72 δόσεων οφειλών που αφορούν ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις, καθώς και των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

Μεταβιβάσεις ακινήτων

Εκπνέει στις 31 Μαρτίου η προθεσμία για τη σύνταξη των μεταβιβαστικών συμβολαίων αιτία αγοραπωλησίας, δωρεάς και γονικής παροχής, για τα οποία οι σχετικές δηλώσεις (είτε σε έντυπη μορφή είτε μέσω της εφαρμογής myPROPERTY) έχουν υποβληθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι σε οριστικά συμβόλαια μεταβίβασης   ακινήτων με επαχθή αιτία ή αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής, τα οποία συντάσσονται από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2022, για τον υπολογισμό του οικείου φόρου, θεωρείται ότι η μεταβίβαση έχει συντελεστεί κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, εφόσον οι σχετικές δηλώσεις υποβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Επιδόματα χωρίς φόρο

Με την ίδια εξάλλου ΠΝΠ προβλέπεται ότι για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2022 απαλλάσσονται από τον φόρο το επίδομα επικίνδυνης εργασίας που καταβάλλεται με τη μορφή πτητικού, καταδυτικού, ναρκαλιείας, αλεξιπτωτιστών, δυτών καιυποβρυχίων καταστροφών σε αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και η ειδική αποζημίωση που καταβάλλεται στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τα πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία με αεροπορικά μέσα για παροχή Α’ Βοηθειών κατά ποσοστό 100% και η πτητική αποζημίωση που καταβάλλεται στους πιλότους της πολιτικής αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας κατά ποσοστό 65%.

Πηγή:Ναυτεμπορική

About kymaeditor

Check Also

Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 10 έως 14 Ιουνίου

Κατά την περίοδο 10 έως 14 Ιουνίου, θα καταβληθούν 82.586.132 ευρώ σε 60.418 δικαιούχους, στο …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *