Στέλλα Κυβέλου-Χιωτίνη: Οικονομία της ζωής για τα νησιά της Αττικής

Η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής είναι μία ξεχωριστή και αρκετά συνεκτική θαλάσσια και παράκτια περιοχή στην Αττική. Παρουσιάζει προβλήματα, αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά, βασικών υποδομών (όπως ύδρευσης), αλλά και σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες, ένα τεράστιο «θαλάσσιο κεφάλαιο» το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί και να μεγιστοποιηθεί με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο. Ta νησιά της Αττικής αντιμετωπίζουν βασικές προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες που μπορούν να διαφοροποιήσουν το παραγωγικό τους μοντέλο, ώστε να υπερβούν τους κινδύνους που σχετίζονται με την μονοκαλλιέργεια του τουρισμού.

Σημαντική ευκαιρία είναι η ανάπτυξη μιάς βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας που θα λειτουργεί συμπληρωματικά με την τουριστική ανάπτυξη. Αλληλένδετη με την βιώσιμη γαλάζια οικονομία είναι επίσης η θαλάσσια χωροταξία που μειώνει τις συγκρούσεις μεταξύ θαλάσσιων δραστηριοτήτων και αυξάνει τις συνέργειες μεταξύ τους, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις απειλές στο θαλάσσιο οικοσύστημα από τις διάφορες θαλάσσιες δραστηριότητες (πχ. εξορυκτική δραστηριότητα, εγκατάσταση υπεράκτιων ΑΠΕ, ανεξέλεγκτη και αποκλειστικής χρήσης υδατοκαλλιέργεια κ.ά).

Αν και ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός (ΘΧΣ) είναι εθνικός, σε ορισμένα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, παρουσιάζονται αγκυλώσεις και καθυστερήσεις στην υλοποίησή του. Έτσι, οι Περιφέρειες στην Ευρώπη έχουν τελευταία αποκτήσει ρόλο διευκόλυνσης της εθνικής θαλάσσιας χωροταξίας. Η ΕΕ χρηματοδοτεί μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF) την διακρατική συνεργασία για να διαμορφωθεί ο ρόλος των Περιφερειών στην θαλάσσια χωροταξία με τρόπο ενιαίο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επιδιώκεται η αποδοχή των θαλάσσιων σχεδίων σε περιφερειακό επίπεδο βελτιώνοντας τη συμβολή του ΘΧΣ στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την αλληλεπίδραση με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής 2021-2027. Μεσοπρόθεσμα, αναμένεται φυσικά, τροποποίηση θεσμικών πλαισίων ώστε να επιτρέπεται  η εμπλοκή της της τοπικής αυτοδιοίκησης (α’ και β’ βαθμού) στον σχεδιασμό.

Ένας λόγος για τον οποίο συμμετέχω στις Αυτοδιοικητικές εκλογές είναι  οτι  επιθυμώ να  συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις στην απαιτούμενη ενίσχυση του ρόλου της Τ.Α στην χωροταξία και ειδικότερα στην θαλάσσια χωροταξία. Αυτό αφορά πρώτιστα το ζήτημα των ιχθυοκαλλιεργειών στα νησιά του Σαρωνικού κόλπου αλλά και σε άλλα ιδιαίτερης οικολογικής αξίας θαλάσσια περιβάλλοντα της χώρας μας, όπου χωροθετούνται τάχιστα Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας (ΠΟΑΥ), με μια  αντίληψη αποκλειστικής χρήσης του θαλάσσιου χώρου και της παράκτιας ζώνης. Στον Αργοσαρωνικό, υπάρχουν σχεδιασμοί εγκατάστασης βιομηχανικής ιχθυοκαλλιέργειας σε νησιά όπου επικρατούν οι τουριστικές επιχειρήσεις και το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον είναι υψηλής αξίας.  Ωστόσο, η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει δείξει ότι η εκ των άνω επιβολή χρήσεων γής και θάλασσας, σπάνια εκφράζει τις τοπικές κοινωνίες και γι’ αυτό σπάνια υιοθετείται από αυτές. Απαιτείται ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στον σχεδιασμό. Σε άλλες χώρες έχουν αναπτυχθεί καινοτόμες προτάσεις κοινωνικού χαρακτήρα όπως για παράδειγμα στην Ιρλανδία, η «κοινωνική αδειοδότηση».

Πεποίθησή μου είναι ότι για την Περιφέρεια των Νησιών της Αττικής, απαιτείται άμεσα θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο (που θα συμπεριλάβει και παράκτιο χώρο της Πελοποννήσου, Μέθανα, Τροιζηνία αλλά και την παράκτια ζώνη του Μυρτώου πελάγους) με σκοπό την άρση των ήδη διαπιστωμένων συγκρούσεων χρήσεων και αντίστοιχων αντιδράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Απαιτείται ολιστική προσέγγιση σχεδιασμού, με βάση την βιώσιμη ανάπτυξη. Όπου μάλιστα επικρατούν οι τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για την ανάπτυξη γαλάζιων επαγγελμάτων και αντίστοιχων δεξιοτήτων (blue skills) και για τη διασύνδεση της γαλάζιας οικονομίας με την τουριστική ανάπτυξη με μια σειρά από  επακόλουθες επιχειρηματικές δυνατότητες.

Προτίθεμαι να βοηθήσω στη διασύνδεση των νησιών μας με τους ευρωπαϊκούς φορείς της γαλάζιας οικονομίας, ενώ παράλληλα η διοίκηση της Περιφέρειας θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση πόρων, μέσω και της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) των νησιών της Αττικής. Στο πλαίσιο της ΟΧΕ, οφείλουμε να διεκδικήσουμε σημαντικό μερίδιο τόσο για τις θαλάσσιες βιομηχανίες όσο και για έργα υποδομής στην παράκτια ζώνη και ειδικότερα στις λιμενικές εγκαταστάσεις. Περιφέρεια και Δήμοι, μπορούν να συμμετέχουν στο «Γαλάζιο Φόρουμ» της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας και θαλασσίων Υποθέσεων. Θα πραγματοποιηθεί επίσης το 2024, με πρωτοβουλία μου, ένα μεγάλο επιμορφωτικό πρόγραμμα για το στελεχιακό δυναμικό της Περιφέρειας και όλων των νησιωτικών Δήμων ώστε να αποκτηθεί γνώση για όλους αυτούς τους αναδυόμενους και πολλά υποσχόμενους τομείς.

Το  προσωπικό μου σύνθημα είναι «Οικονομία της ζωής, για τα νησιά της Αττικής» ! γεγονός  που σημαίνει πρακτικά,  ανακατεύθυνση των επενδύσεων  για την ευημερία των κατοίκων των νησιών της Αττικής ! Να δούμε στο μέλλον ! Οικονομία της ζωής, της ευημερίας και όχι απλά της επιβίωσης ! Με ποιότητα περιβάλλοντος, διατήρηση της βιοποικιλότητας, ανθεκτικότητα απέναντι στις οικονομικές κρίσεις και τις φυσικές καταστροφές, προσαρμογή και εξυγίανση υποδομών, υγεία, ασφάλεια και δημοκρατικούς θεσμούς !  Τα νησιά μας πρέπει να στηριχθούν ώστε να αναπτύξουν επιχειρηματικότητα από τη θάλασσα, που να συνδυάζει αρμονικά την τροφή, την ενέργεια αλλά και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένης και της υποθαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

Η Δρ Στέλλα Σοφία Κυβέλου-Χιωτίνη είναι  

 Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου και υποψήφια Περιφερική Σύμβουλος Αττικής με το συνδυασμό “Αττική-Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση”

About kymaeditor

Check Also

Προβολή της Μήλου σε Βρετανία και Αυστραλία

Στην κορυφή των ταξιδιωτικών επιλογών κατατάσσει τη Μήλο η αυστραλιανή ιστοσελίδα delicious.com, που αναφέρει ότι …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *