Ημέρες θάλασσας

Νέος Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ο Καθηγητής Μιχάλης Σφακιανάκης

Στις  25 Νοεμβρίου με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που λαμβάνεται με μυστική́ ψηφοφορία, εξελέγη Πρύτανης, ομόφωνα (11/11 εκλέκτορες), ο Καθηγητής Μιχάλης Σφακιανάκης. Στο προτεινόμενο σχέδιο ανάπτυξης του Πανεπιστημίου που παρουσίασε στην ακαδημαϊκή κοινότητα, χαρακτήρισε μονόδρομο για την επιτυχία τη σύνθεση που θα υποστηρίζεται και θα ενισχύεται από ένα ασφαλές περιβάλλον για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Σύνθεση απόψεων, γνωμών, ιδεών, συνέργειες αλλά και εποικοδομητικές αντιπαραθέσεις με ήθος και σεβασμό και αξιοποίηση όλων των μελών του Πανεπιστημίου με συλλογικό πνεύμα χωρίς αποκλεισμούς.  Σύμφωνα με το νέο Πρύτανη ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα πρέπει να διαθέτει ισχυρή και διακριτή ταυτότητα και αυτό επιτυγχάνεται με τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας στην εκπαίδευση και της ακαδημαϊκής αριστείας, την έντονη και πολυδιάστατη ερευνητική δραστηριότητα και τις καινοτόμες πρακτικές.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς παράγει αξιόλογο εκπαιδευτικό ερευνητικό και κοινωνικό έργο, με έμφαση στην εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση, το οποίο πέραν της αναγνώρισης του από εξειδικευμένους φορείς και επιστημονικές ενώσεις πρέπει να προβληθεί ακόμα περισσότερο σε τοπικό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον και να βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.   Το Πανεπιστήμιο, ζωντανό κύτταρο της ζωής της ευρύτερης περιφέρειας του Πειραιά, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το άμεσο και πολυδιάστατο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον του και στόχος μας είναι η ενίσχυση της καινοτομίας και η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και του ανθρώπινου δυναμικού μας ώστε να παρέχουμε προστιθέμενη αξία σε όλα τα επίπεδα. Τέλος έμφαση έδωσε στην δυναμική αναβάθμιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος με την αξιοποίηση του συνόλου των κτηριακών υποδομών που  κληροδοτήθηκε με επιτυχία από τις προηγούμενες Πρυτανικές αρχές, την περαιτέρω βελτίωση και αξιοποίηση των υποστηρικτικών υπηρεσιών και την δημιουργία νέων δομών προς όφελος του συνόλου του έμψυχου δυναμικού του πανεπιστημίου.

Ο Μιχάλης Σφακιανάκης Καθηγητής Εφαρμογών Πληροφορικής και Στατιστικής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, έχει διατελέσει Πρόεδρος του Κεντρικού Εποπτικού Συμβουλίου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), μέλος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,  μέλος (μετά από επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Επιτροπής για Οικονομικά και Κοινωνικά θέματα, μέλος (μετά από επιλογή) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ΟΟΣΑ (Organization for Economic Co-operation and Development- OECD) της Συντονιστικής Επιτροπής για το Παγκόσμιο Έργο της Μέτρησης της Προόδου των Κοινωνιών.

 

Αντιπρυτάνεις:

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης: Αναπληρωτής Καθηγητής Δημοσθένης Κυριαζής

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: Καθηγήτρια Στυλιανή Σοφιανοπούλου

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας: Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Ρουκανάς

Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας: Καθηγήτρια Γεωργία Βερροπούλου

Το Βιογραφικό του καθηγητή Μιχάλη Σφακιανάκη Ο Μιχαήλ Σφακιανάκης είναι Καθηγητής Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με πρώτο πτυχίο από το Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, Master στην Πληροφορική και Επιχειρησιακή Έρευνα, και Διδακτορικό στις Εφαρμοσμένες Ποσοτικές Μεθόδους.

Έχει συγγράψει πάνω από 100 επιστημονικά άρθρα-μελέτες στο IEEE Trans. Reliability (3), στο Communications in Statistics: Simulation and Computation, στο Microelectronics and Reliability, στο European Planning Studies, στο Journal of Applied Statistics, στο  Risk Management, στο American Journal of Gastroenterology, στο European Journal of Clinical Investigation, στο American Journal of Hypertension, και τα υπόλοιπα σε άλλα διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κριτές. Διδασκαλία 25 προπτυχιακών και 14 μεταπτυχιακών μαθημάτων σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι συγγραφέας 4 βιβλίων στον χώρο της Πληροφορικής, της Ανάλυσης και Διαχείρισης Δεδομένων, της Εφαρμοσμένης Στατιστικής και της Μεθοδολογίας Πρόβλεψης. Σήμερα διδάσκει πέραν των προπτυχιακών σε 6 μεταπτυχιακά προγράμματα (4 του Πανεπιστημίου Πειραιώς και 2 του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών). Κριτής σε 8 διεθνή επιστημονικά περιοδικά και μέλος του Editorial Review Board του διεθνούς περιοδικού Advances in Doctoral Research in Management. Επιστημονικές Δραστηριότητες: Πρόεδρος του Κεντρικού Εποπτικού Συμβουλίου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) από το Φεβρουάριο του 2011 μέχρι και σήμερα. Στο πλαίσιο της εποπτείας του δημιουργήθηκε και ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2011 η Υπηρεσία Μιας Στάσης (One Stop Shop) η οποία αποτελούσε και όρο του Μνημονίου. Τακτικό μέλος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων από τον Μάιο του 2012 και για πενταετή θητεία. Μέλος – μετά από επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την απόφαση της 8/11/2005 – της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Επιτροπής για Οικονομικά και Κοινωνικά θέματα με θητεία τεσσάρων χρόνων. Κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπροσωπείτο από δυο επιλεγμένα μέλη και της Επιτροπής προΐστατο ο αντίστοιχος επίτροπος (Joaquin Almunia). Μέλος – μετά από επιλογή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης – ΟΟΣΑ (Organization for Economic Co-operation and Development- OECD) με την απόφαση της 20/1/2009 – της Συντονιστικής Επιτροπής για το Παγκόσμιο Έργο της Μέτρησης της Προόδου των Κοινωνιών (Global Project on Measuring the Progress of Societies).  Πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος – ΕΣΥΕ με βάση το έτος 2005. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) ΑΕ από τον Φεβρουάριο του 2008 μέχρι τον Αύγουστο του 2010. Τακτικό μέλος από το 2004 μέχρι το 2010 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος – ΕΣΥΕ. Αξιολογητής επενδυτικών σχεδίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπεύθυνος έργου σε ερευνητικά προγράμματα και μελέτες εταιριών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Αξιολογητής της Κοινωνίας της Πληροφορίας, συμμετέχων σε οικονομοτεχνικές επιτροπές φορέων του Δημόσιου Τομέα. Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πειραιώς από το 2007 μέχρι σήμερα. Μέλος της Συγκλήτου το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003, και από τον Σεπτέμβρη του 2012 έως σήμερα. Για το πλήρες βιογραφικό πατήστε εδώ.

Πηγή: Foititikanea.gr

 

About kymaeditor

Check Also

Δήμος Πειραιά: Δωρεάν «Piraeus Sports Camp» δωρεάν για τα παιδιά της πόλης

O Δήμος Πειραιά και ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας με την υποστήριξη της ΠΑΕ …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *